Druhy indikací napětí

Druhy indikací napětí

Indikace přítomnosti elektrického napětí je nejčastěji spojována s funkcí zapnutí a vypnutí elektrického zařízení nebo přístroje. Jsou to nejrůznější provedení kontrolek signalizujících světelně nebo zvukově zapnutí, nebo vypnutí určitého přístroje. Jejich součástí je zpravidla žárovka nebo LED dioda
 

Takto můžeme realizovat například signálku u bytových vypínačů: 

Indikace doutnavkou u bytových vypínačů
Obr. 1: Indikace doutnavkou u bytových vypínačů
 
 
Často potřebujeme kontrolku zapnutí nějakého přístroje. Pokud napájíme indikační LED ze zdroje malého stejnosměrného napětí, stačí do série s LED zařadit rezistor s vhodným odporem. Jiná situace nastane, není-li malé napětí k dispozici, případně když je potřeba indikovat síťové napětí ještě před pojistkou napájeného zařízení. V takových případech se používá již dlouhá léta doutnavka s předřadným rezistorem. Toto řešení není příliš elegantní, je však poměrně spolehlivé a levné. 
Zapojení doutnavky s předřadným rezistorem
Obr. 2: Zapojení doutnavky s předřadným rezistorem
 
Síťovou kontrolku můžeme vyrobit i z LED. Použít srážecí rezistor však v tomto případě není vhodné. Zatímco u doutnavky je provozní napětí 70 až 150 V a proud jen zlomky miliampér, standardní LED potřebuje proud okolo 10 mA při napětí přibližně 2 V. 
 
 
LED dioda na síťové napětí
Obr. 3: LED dioda na síťové napětí
 
 
 
Proud procházející LED není omezen odporem rezistoru, ale kapacitní reaktancí kondenzátoru. Kapacitu kondenzátoru lze zvolit tak, aby proud jím procházející mohl po usměrnění přímo napájet LED. Protože proud předbíhá napětí o 90°, nevzniká na (ideálním) kondenzátoru žádná výkonová ztráta a kondenzátor se nezahřívá.
 

Pouzdra se signálkami

Kontrolky se osazují do různých pouzder. Bývají i součástí hlavních vypínačů pro přístroje. Zde je několik ukázek pouzder se signálkami:
 
 Pouzdra se signálkami
Obr. 4:  Pouzdra se signálkami
 

Kombinovaná signalizace optická a akustická

Kombinovaná signalizace optická a akustická
Obr. 5: Kombinovaná signalizace optická a akustická
 
Auer ELG/ ELM - kombinovaná signalizace optická a akustická do otvoru Ø 22 mm, s LED-diodami a bzučákem
- výrazná zvuková signalizace (frekvence 2,8 / 3,5 kHz), 
- až tři volitelné druhy signalizace,
- krytí IP 65,
- montáž do otvoru Ø 22 mm (přímo) nebo 30 mm (s adaptérem).
 
Indikátor napětí se sirénkou:
Indikátor napětí baterie se sirénkou
Obr. 6: Indikátor napětí baterie se sirénkou
 
 
Indikátor je řízený mikroprocesorem, po připojení na napájení odměří a odsignalizuje aktuální napětí baterie v rozsahu 4 až 25,5 V. Indikátor signalizuje neměnnost napájecího delší než 5 minut a uplynutí jedné hodiny od připojení na zdroj (ochrana proti hlubokému vybití nevypnuté baterie). 
 

Indikátor napětí se 4 LED diodami:

 
Indikátor napětí baterie
Obr. 7: Indikátor napětí baterie
 
Indikátor má čtyři supersvítivé diody (zelenou, modrou, žlutou a červenou) indikující napětí baterie tak, že při jeho poklesu postupně zhasínají. Indikátor je vhodný pro baterie se 4 až 10 články, referenční napětí se nastavuje trimrem.
Zdroje

Obrázky:

Kontrolní otázka

​Vhodné pro žáky ZŠ

  1. Jaký druh světla vydává žárovka a LED dioda ?
  2. Jaké stavy elektrických strojů a zařízení signalizujeme?
  3. Jaké je zápalné napětí doutnavky?
  4. Jakého jevu u kondenzáoru využíváme pri připojení LED diody na síťové napětí?
  5. Jaký význam mají barvy u signálek?
Rozšiřující pojmy
Jak je to s barvami signálek Je rozdíl ve světelné signalizaci a barvě ovládacích páček a tlačítek. Světelná signalizace a rozvádečích (kontrolky) signalizují stav, tj. zelená znamená zařízení ... Zobrazit více