Dýchací soustava

DÝCHACÍ SOUSTAVA (apparatus respiratorius)

Dýchací soustava je orgánová soustava, která slouží k dýchání. Obstarává výměnu dýchacích plynů mezi zevním prostředím a organismem. Dýchání tak vytváří jeden z nejdůležitějších předpokladů pro udržování stálosti vnitřního prostředí (homeostáza).

Při nádechu se do plic dostává se vzduchem kyslík, při výdechu se tělo zbavuje oxidu uhličitého a vodních par. Dýchání je složitý děj, který se odehrává v plících. Přenos dýchacích plynů krví je zajišťován krevním oběhem.

              

Obr. 1: Dýchací soustava

Dýchání členíme na:

 1.  Zevní dýchání – označované jako dýchání plicní. Je uskutečněno cestami dýchacími, plícemi a příslušnými svaly na hrudním koši. Projevem zevního dýchání je střídání nádechu a výdechu. Dochází v něm k přenos dýchacích plynů mezi atmosférou a krví. Přenos dýchacích plynů krví je zajišťován krevním oběhem.
 2. Vnitřní dýchání – označované jako tkáňové. Dochází k výměně plynů mezi krví a tkáněmi, kyslík je zpracováván v buňkách.

   

Obr. 2: Kyslík       

 

 Obr. 3: Oxid uhličitý

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Dýchací soustava. Mendelova ZŠ. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.mendelova.cz/trida/6-a/co-se-ucime/dychaci-soustava-1255/
 • Obr. 2: Autor neznámý. Kyslík nie je len palivom pre naše telo. Dokáže omnoho viac. Zdravie- pravda. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z:http://ipravda.sk/res/2011/07/25/thumbs/17776-kyslik-clanok.jpg
 • Obr. 3: Autor neznámý. Kyselinotvorné oxidy. Xantina. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://xantina.hyperlink.cz/koxidy.html
 • Obr. 4: Autor neznámý. Kyslík nie je len palivom pre naše telo. Dokáže omnoho viac. Zdravie- pravda. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z:http://zdravie.pravda.sk/zdravie-a-prevencia/clanok/13335-kyslik-nie-je-len-palivom-pre-nase-telo-dokaze-omnoho-viac/
 • Obr. 5: Autor neznámý. Značka výstrahy – Doplňkový text – OXID UHLIČITÝ. Reoamos. [online]. 29.11.2014 [cit. 2014-11-29]. Dostupné z: http://www.reoamos.cz/znacka-vystrahy-doplnkovy-text-oxid-uhlicity/d-5816/
Obrázek

Obr. 4: Molekula kyslíku

Obrázek

Obr. 5: Oxid uhličitý

Víte, že ...

... povrch dýchacích cest a plicních sklípků vytváří kontaktní plochu zhruba 100m2?

—... při kašli se vzduch v plicích pohybuje rychlostí přibližně 100 km/h?
 
—... při kýchnutí se vzduch v průdušnicích pohybuje rychlostí až 160 km/h?
 
—... na jeden nádech nabereme do plic jen a půl litru vzduchu? Kdybyste vzduchem, který za život nadechnete, nafukovali létající balóny, bylo by jich 150.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Co je to dýchání?

Který hlavní orgán umožňuje dýchání?

Jaký je rozdíl mezi vnitřním a vnějším dýcháním?

Jaké dva plyny hrají hlavní roli při dýchání?

Jaká složka krve přenáší kyslík po tělě?