Potrubí

Potrubí 

Potrubím cirkuluje voda v uzavřeném okruhu zdroj tepla - otopné těleso - zdroj tepla.

 

obrazek

Obr. 1: Druhy potrubí v otopné soustavě

K - kotel, OT - otopné těleso, EN - expanzní nádoba

Základní technické údaje:

 • jmenovitá světlost – DN (mm),

 

obrazek

Obr. 2: Jmenovitá světlost DN

D - vnější průměr (mm), d - vnitřní průměr, L- délka trubky, t- tloušťka strany

 • jmenovitý tlak - PN (Mpa) - PN 4 odpovídá maximálnímu dovolenému pracovnímu přetlaku 0,4 Mpa, PN se s klesající teplotou snižuje,
 • pracovní teplota - maximální hodnota trvalé dovolené teploty, důležitá, udává se u plastů,
 • montážní teplota - minimální teplota pro zpracování, dopravu, plasty +5°C,
 • délková roztažnost ΔL(mm) - změna délky trubky v závislosti na teplotě,
 • životnost,
 • fyzikální a chemické vlastnosti  (korozi nelze zabránit, můžeme ji jen omezit).

Druhy materiálů potrubí

Kovy:

Ocelové potrubí:

 • Černé trubky (bez povrchové úpravy)

Bezešvé trubky hladké i závitové.

Spojování - svařování pomocí kyslíkoacetylénového plamene, větší DN přírubové spoje, závitové spoje.

 • Tenkostěnné přesné bezešvé trubky (tl. 1,0 - 1,5mm)

Výroba - tažením nebo válcováním zastudena.

Třída 11, třída 12, - na vnitřním i vnějším povrchu ochrana proti korozi.

Ochranná vrstva z plastu (PP, PVC), poniklovány, pochromovány.

Značení - 15 x 1 … vnější průměr x tloušťka stěny trubky [mm].

Spojování trubek pomocí typizovaných tvarovek, které nalisováváme.

Délka tyčí 6 m.

 

obrazek

Obr. 3: Tvarovka

Měděné potrubí

Trubky musí být vyrobeny podle DIN 1746 (německá norma). Norma garantuje rozměr vnějšího průměru, tloušťku stěny, dodržení tolerancí, kvalitu použitého materiálu (SF-Cu deoxidovaná měď), pevnost v tahu.

Značení měděných trubek:

 • F 22 - měkké - v kotoučích do rozměru 22 x 1 mm, délka 25 nebo 50 m.

 • F 30, 37 - tvrdé - tyče o délce 5 m, DN 10 až DN 50 (12 x 1 mm až 54 x 2mm).

 • F 25 - polotvrdé - tyče o délce 5 m do rozměru 28 x 1 mm, zpracování jako tvrdé trubky.

Spojování měděných trubek - kapilární pájení, lisování, šroubení se svěrným kroužkem.

Povrch trubek:

 • Holé - měkké i tvrdé, kotouče i tyče.

 • Oplášťované PVC - ochrana při skladování, manipulaci.

 • Předizolované - PUR pěna + plášť z PVC folie tl. 0,2 mm.

Provozní teplota do 100 °C.

 

obrazek

Obr. 4: Měděné trubky

Potrubí z plastů

 • síťovaný polyetylen - označení PE-X (VPE),

 • polybutén - PB,

 • polypropylén typ 3 - PP - typ 3, PPR,

 • polypropylén typ 2 - PP - typ 2, PPC (pouze pro podlahové vytápění),

 • chlorovaný polyvinylchlorid - PVC-C, C-PVC.

Značení - 20 x 2 - vnější průměr x tloušťka stěny [mm].

Tlaková řada:

 • PN 10,16, 20, 25 - PB, PV -C, PP - typ 3,

 • PN 12, 5, 20 – PE-X.

 • Pokud mají trubky stejný vnější průměr, ale jinou hodnotu PN, liší se tloušťkou stěny.

Spojování:

 • svařování polyfúzní nebo elektrospojkami (PB, PP - typ 3),

 • svařování zastudena (PVC-C),

 • lisované spoje, různé technologie (PE-X),

 • šroubení se svěrným kroužkem a trubní koncovkou (PE-X, PB, PVC-C, PP - typ 3).

 

obrazek

Obr. 5: Plastové trubky

Potrubí z vícevrstvých materiálů

Tak se odstraní některé nevýhody klasických materiálů.

 • dvouvrstvá trubka

Vnitřní vrstva - uhlíková ocel,

vnější vrstva - plast (těsně nebo vzduchová mezera) - PP, PVC, HDPE.

Řadí se mezi kovové trubky, plast má funkci ochrannou.

Vnitřní vrstva - plast (PE-X, PB, PPR),

vnější vrstva - kovová fólie (Al) - protikyslíková bariéra.

Řadí se mezi plastové trubky.

 • třívrstvá trubka

Vnitřní vrstva - plast (PR-X, PB, PPR),

střední vrstva - např. podélně svařovaná Al trubka,

vnější vrstva - plast (vysokohustotní PE nebo PE-X), ochranná funkce.

Vedou se a montují jako kovové trubky.

Spojování podle vnitřní vrstvy (plast).

Konstrukce trubky obsahuje dvě spojovací mezivrstvy zajišťující homogenitu a pevnost. Materiály mají různé součinitele délkové roztažnosti.

Obr. 6: Třívrstvá trubka

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka

Vyjmenuj základní technické údaje potrubí,

Jaké druhy potrubí znáš?

Jaké výhody má potrubí z vícevrstvých materiálů?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

svařování plastových rozvodů 9,5´

Víte, že ...

ocel

měď

Video
This div will be replaced by the JW Player.

výroba ocelových trubek 7´- vhodné i pro žáky ZŠ

Video
This div will be replaced by the JW Player.

výroba ocelových trubek II 7´- vhodné i pro žáky ZŠ