Příslušenství otopných těles

Příslušenství otopných těles

Do příslušenství otopných těles jsou zařazeny prvky a armatury, které umožňují jejich:

 • kompletaci,

 • montáž do vytápěné místnosti,

 • provoz, údržbu a opravy.

Prvky pro kompletaci:

 • článková OT

  • pravolevá vsuvka,

  • těsnění mezi náboji článků,

  • uzavírací růžice.

obrazek

Obr. 1: Pravolevá vsuvka

1 - článek, 2 - vsuvka s pravolevým závitem, 3 - těsnění, 4 - růžice zaslepovací, 5 - růžice pro odvodnění, 6 - růžice pro napojení připojovacího potrubí, L - celková délka OT, L´ - délka článku

 • desková OT

  • zkompletovaná od výrobce,

  • spec. příslušenství - tepelná izolace a reflexní desky.

 • trubková OT

  • zkompletovaná,

  • kombinované vytápění (ústřední vytápění/el.energie).

 • konvektory

  • podlahové - dodávka rozložený stav (výměník, skříň, mřížka),

  • stěnové - komplet.

obrazek

Obr. 2: Stěnový konvektor

1 - trubkový registr, 2 - upevňovací a nosná konzola, 3 - postranní kryt, 4 - čelní kryt, 5 - výdechová mřížka

Montáž  otopných těles do vytápěné místnosti:

Je provedena pomocí samostatných armatur nebo v prefabrikované sestavě, tzv. připojovací soupravě.

 • samostatné armatury jsou:

  • dvojregulační kohouty,

  • dvojregulační ventily,

  • regulační a uzavírací šroubení,

  • armatury pro jednobodové připojení.

Obr. 3: Armatura pro jednobodové připojení

1 - vstup topné vody do armatury, 2 - vystup topné vody do OT, 3 - vystup vratné vody z OT, 4 - výstup smíšené vody z armatury, 5 - sonda, 6 - ventil

obrazek

Obr. 4: Připojovací soustava

1 - ventil, 2 - svěrné šroubení pro spojovací trubku, 3 - spojovací trubka, 4 - svěrné šroubení pro spojovací trubku, 5 - připojovací armatura, 6 - integrované uzavírací šroubení

Příslušenství pro provoz, opravy a údržbu:

 • požadavky

  • nastavení průtoku otopné vody do OT,

  • možnost odečtu průtoku otopné vody,

  • uzavření průtoku otopné vody,

  • odvzdušnění,

  • vypouštění OT bez omezení funkce otopné soustavy,

  • snadné napojení, montáž, demontáž OT,

  • estetika.

Nové pojetí ve vedení rozvodu ústředního topení je pomocí bytového rozvaděče - připojíme různé druhy OT.

 

obrazek

Obr. 5: Bytový rozvaděč

1 - centrální stoupací potrubí, 2 - bytový rozvaděč, 3 - jednotrubková soustava, 4 - dvoutrubková soustava s rozvodem v podlaze, 5 - dvoutrubková soustava s rozvodem vedeným po stěně v liště, 6 - otopné těleso

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

 • Obr. 1;2;3;4;5: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Prezentace:

Kontrolní otázka

Co umožňuje příslušenství otopných těles?

 

 

Jaké máme možnosti připojení otopných těles?

Video
This div will be replaced by the JW Player.

napojení otopných těles - vhodné i pro žáky ZŠ