Odvzdušňovací systémy

Odvzdušňovací systémy

Jsou v otopné soustavě nutné, protože přítomnost vzduchu narušuje správnou funkci jednotlivých zařízení. Přítomnost vzduchu je zákonitá, protože voda přímo vzduch obsahuje. A přináší řadu problémů:

 • koroze - znečištění,

 • zavzdušnění otopné soustavy, dochází ke snížení výkonu,

 • zvýšení hluku,

 • poškození čerpadla - kavitace .

Zdroje vzduchu:

 • dopouštění soustavy,

 • vylučování z vody,

 • špatně nadimenzovaná expanzní nádoba - malá nádoba = častá funkce pojistného ventilu,

 • chybné tlakování expanzní nádoby,

 • otevřená expanzní nádoba,

 • špatné umístění čerpadla ex pak čerpadlo,

 • plastové potrubí bez protidifúzní vrstvy,

 • rozměry.

Rozpustnost vzduchu ve vodě

Vzduch je v topné vodě v podobě:

 • vázané - množství je závislé na tlaku a teplotě viz graf,

 • volné - bublinky.

V topenářské praxi se k vyloučení vzduchu z vody využívají odlučovače vzduchu.

 

Odlučovače vzduchu

Pracují na principu:

 • zklidnění vody - postupné uvolnění bublinek,

obrazek

Obr. 1: Princip zklidnění

1 - těleso odlučovače, 2 - speciální kroužky, 3 - výstup automatického odvzdušňovače, 4 - voda se vzduchem, 5 - vyloučený vzduch, 6 - odvzdušněná voda

zvýšení její rychlosti vody pomocí rotace - odstředivá síla;

 

obrazek

Obr. 2: Princip rotace

1 - těleso odlučovače, 2 - automatický plovákový odvzdušňovací ventil, 3 - zátka pro odkalení, 4 - rotace vody, 5 - vyloučený vzduch

 

Umístění odlučovače:

 • uzavřené otopné soustavy,

 • vodorovné potrubí,

 • v blízkosti kotle,

 • před čerpadlem.

 

Obr. 3: Odlučovače - umístění

1 - kotel, 2 – čerpadlo, 3 - směšovač, 4 - odlučovač vzduchu, 5 - strop

 

Odvzdušňovací ventil

Uplatňuje se při napouštění a provozu otopné soustavy, kdy je nutné z nejvyšších míst odvádět vzduch. Tato místa bývají špatně přístupná, a proto je nutné vzduch nejprve shromáždit a pak odvést. Odvzdušňovací ventily mohou být:

 • klasické s ruční obsluhou, se sběrnou nádobou a instalace je na konci odvzdušňovacího potrubí,

 • automatické, instalují se do jímek se zpětnou klapkou.

obrazek

Obr. 4: Odvzdušňovací ventil

1 - automatický plovákový odvzdušňovací ventil, 2 - jímka se zpětnou klapkou, 3 - zpětná klapka, 4 -uzávěr zpětné klapky, A - funkce zpětné klapky

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

 • Obr. 1;2;3;4: TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Prezentace:

Kontrolní otázka

Jak se vzduch může dostat do otopné soustavy?

Na jakém principu pracují odlučovače vzduchu?

Vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké problémy způsobuje přítomnost vzduchu v otopné soustavě?