Geotermální energie

Geotermální energie

Je to tepelná energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil.

Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony.

Obvykle se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, ale některé zdroje geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu desítek let.

Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách.

 

Geotermální elektrárny

Obr. 1: Geotermální elektrárna

 • Využívají k výrobě elektřiny tepelnou energii ze zemského jádra, kterou získávají z hlubokých vrtů do nitra Země.

 

obrazek

Obr. 2: Geotermální elektrárna - princip

 • Staví se zejména ve vulkanicky aktivních oblastech.

 • Využívají k pohonu turbín horkou páru (stoupá pod tlakem z gejzírů a horkých pramenů) nebo vodu (vtlačuje se do vrtů, v hloubi Země ohřívá a ohřátá vyvádí na povrch).

 

obrazek

Obr. 3: Geotermální elektrárna - schéma

 • Celkový instalovaný výkon geotermálních elektráren na světě je asi 8000 MW.

Výhody:

 • Nepotřebují žádné palivo na rozdíl od jiných typů elektráren.

Nevýhody:

 • Dostupné pouze na některých místech zemského povrchu.

 • Technologická náročnost - horká voda z vrtů je obvykle silně mineralizovaná a zanáší technologická zařízení (časté výměny potrubí a čištění).

 • Jde často o geologicky nestabilní oblasti - stavba musí odolávat zemětřesením.

 • Výstavba geotermální elektrárny je zhruba pětkrát dražší než stavba jaderné elektrárny.

Podíl geotermálních elektráren v rámci celé Evropy je minimální, jen v některých lokalitách je vysoký:

 • Island (výroba elektrické energie, vytápění domů, ohřev vody),

 • Itálie, v oblastech s aktivní sopečnou činností (Vesuv, Liparské ostrovy, Sicílie).

Využití geotermální energie v ČR:

V České republice se geotermální energie zatím využívá jen k vytápění objektů (tepelná čerpadla), výstavba geotermálních elektráren je zatím ve fázi plánování - Liberec, Litoměřice).

Zdroje

Obrázky:

 
Samostatná práce

Otevři na internetu následující adresu a vyhledej informace o výrobě elektrické energie v geotermálních elektrárnách:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie

 • Které tři země na světě vyrobí nejvíce elektřiny v geotermálních elektrárnách. Kolik je to GWh?
 • Která evropská země vyrobí nejvíce elektrické energie v geotermálních elektrárnách?
 • Která země má největší podíl výroby elektřiny v geotermálních elektrárnách. Kolik je to procent?
Odkaz

 

Vhodné i pro žáky ZŠ

Využívání geotermální energie na Islandu:

http://www.kamenet.cz/kz/islandgt.htm

Geotermální elektrárny:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095523948-prizma/209411058100033/obsah/84355-vyuziti-geotermalni-energie/