Přehled částí trávicí soustavy

PŘEHLED ČÁSTÍ TRÁVICÍ TRUBICE

Trávicí soustava je tvořena těmito částmi:

 • dutina ústní (cavitas oris);

 • hltan (pharynx);

 • jícen (oesophagus);

 • žaludek (ventriculus, gaster);

 • tenké střevo (intestinum tenue);

  • dvanáctník (duodenum);

  • lačník (jejunum);

  • kyčelník (ileum);

 • tlusté střevo (intestinum crassum);

  • slepé střevo (coecum);

  • červovitý výběžek (appendix vermiformis);

  • vzestupný tračník (colon ascendes);

  • příčný tračník (colon transversum);

  • sestupný tračník (colon descendens);

  • esovitá klička (colon sigmoideum);

  • konečník (rectum).

Součástí trávicí soustavy jsou:                                                                           

 • drobné žlázy (ve stěně trávicí trubice);

 • slinné žlázy;

  • příušní;

  • podjazyková;

  • podčelistní;

 • velké žlázy;

  • játra;

  • slinivka břišní;

  • žlučník.

                                                                                                      

 

 

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav Orel. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009, 304 s. ISBN 978-80-247-1521-6.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Biologické vědy – obrázky. První pomoc psychologům. [online]. 25.11.2014 [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: http://pppsycho.webnode.cz/a1-semestr-podzim-2010/biologicke-vedy/obrazky/
Obrázek

Obr. 1: Přehled a popis trávicí soustavy

Procvič si

Určeno také pro žáky ZŠ

Jakým útvarem začíná trávicí trubice?

Je žaludek v posloupnosti před nebo za tlustým střevem?

Jaké znáš slinné žlázy?