Lešení

Lešení

Anotace oblastí

Učivo se zabývá problematikou provádění stavebních prací ve výškách a prostorách, kde se pracovník bez lešení neobejde. Pojednává a seznamuje s funkcí a účelem lešení. Seznamuje s různými druhy lešení, které se používají, včetně novodobých systémových lešení.

 

Obr. 1: Fasádní lešení

Zdroje
  • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
  • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
  • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
  • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

  • Obr. 1: Fasádní lešení. Fasádní lešení ALFIX. ALFIX als [online]. 2012 © Copyright ALFIX [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-fasadni/charakteristika-fasadni-leseni/