Spalná a slučovací tepla

Spalná a slučovací tepla

Standardní spalné teplo (∆H°298)spal

Jedná se o reakční teplo reakce, při níž se 1 mol látky ve standardním stavu spálí v proudu kyslíku na konečné oxidační produkty ve standardním stavu.

Standardní spalná tepla konečných oxidačních produktů jsou rovna nule.

Výpočet reakčního tepla se provádí:

ΔH = Σ(ΔH0298)spal reaktantů - Σ(ΔH0298)spal produktů

Příklad:

Vypočítejte reakční teplo reakce uhlíku s vodní párou ze spalných tepel.

C (s, grafit) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)

výpočet:

[ (∆ H0298) spal] C(s) = - 393,1 kJ/mol

[ (∆ H0298) spal] CO(g) = - 282,6 kJ/mol

[ (∆ H0298) spal] H2(g) = - 241,8 kJ/mol

∆ H0298 = ?

∆ H0298 = [ (∆ H0298) spal] C - [ (∆ H0298) spal] CO - [ (∆ H0298) spal] H2

∆ H0298 = -393,1 + 282,6 + 241,8

∆ H0298 = 131,3 kJ/mol

Tepelné zabarvení reakce je 131,3 kJ/mol.

Standardní slučovací teplo (ΔH0298)sluč

Jedná se o reakční teplo reakce, při které vzniká 1 mol sloučeniny přímo z prvků.

Standardní slučovací tepla prvků jsou nulová.

Výpočet reakčního tepla se provádí:

ΔH = Σ(ΔH0298)sluč produktů - Σ(ΔH0298)sluč reaktantů

Příklad:

Vypočítejte reakční teplo reakce uhlíku s vodní párou ze slučovacích tepel.

C (s, grafit) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)

výpočet:

[ (∆ H0298) sluč] H2O(g) = - 241,8 kJ/mol

[ (∆ H0298) sluč] CO(g) = - 110,5 kJ/mol

∆ H0298 = ?

∆ H0298 = [ (∆ H0298) sluč] CO - [ (∆ H0298) sluč] H2O

∆ H0298 = -110,5 + 241,8 = 131,3 kJ/mol

Zdroje
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001, ISBN 80-7235-147-8.
  • HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: DaTaPrintBrno, 1996, ISBN 80-902200-4-5.  
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996, ISBN 80-7182-003-2.

 

Procvič si

Vypocty_ze_spalnych_a_slucovacich_tepel - viz přílohy