I.B skupina

I. B skupina (11. skupina)

Do I. B skupiny neboli skupiny mědi jsou zařazeny měď Cu, stříbro Ag a zlato Au. Prvky mají 11 valenčních elektronů v orbitalech ns a (n-1)d, jejich elektronová konfigurace ve valenční sféře je tedy ns1 (n-1)d10:

29Cu: [Ar] 3d10 4s1

47Ag: [Kr] 4d10 5s1

79Au: [Xe] 4f14 5d110 6s1

Nejčastější oxidační čísla ve sloučeninách jsou: Cu: I  a II,  Ag: I,  Au: I a III.

Jsou to ušlechtilé kovy, ušlechtilost stoupá od mědi ke zlatu. Nereagují s kyselinami, které nemají oxidační účinky. Měď a stříbro reagují s kyselinou dusičnou (lučavka), zlato jen se směsí kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové (lučavka královská).

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

Dílčí lekce
Zapamatuj si

Cucej Agáve Aurélie!

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:

bromid stříbrný

síran tetraamminměďnatý

chlorid zlatitý

kyanid stříbrný

uhličitan měďnatý

Vytvoř názvy sloučenin:

K[Au(CN)2]

AgI

Cu(NO3)2

Cu2O

[AgCl2]-