f-prvky

f – prvky

f – prvky neboli vnitřně přechodné prvky zahrnují 28 prvků patřících do 6. a 7. periody. Pokud by se zapsaly do periodické tabulky na své místo, byla by tabulka příliš dlouhá, proto se zapisují zvlášť pod tabulku.

Název je odvozen od skutečnosti, že jejich valenční elektrony jsou umístěny v orbitalech ns, (n-1)d a (n-2)f. 

Dělí se na lanthanoidy (4f) a aktinoidy (5f).

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

Dílčí lekce
Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:

chlorid uraničitý

kyseliny diuranová

hydroxid lanthanitý

oxid ceričitý

Vytvoř názvy sloučenin:

La2(SO4)3

UO2

Ce2O3

Na2U2O7.6H2O