lanthanoidy

Lanthanoidy = kovy vzácných zemin

Mezi lanthanoidy se řadí 14 prvků za lanthanem v šesté periodě: cer Ce, praseodym Pr, neodym Nd, promethium Pm, samarium Sm, europium Eu, gadolinium Gd, terbium Tb, dysprosium Dy, holmium Ho, erbium Er, thulium Tm, ytterrbium Yb, lutecium Lu.

S rostoucím protonovým číslem postupně doplňují 14 elektronů v orbitalech 4f.

Zároveň roste náboj jádra, které proto stále více přitahuje elektrony z orbitalů vnější vrstvy, proto se postupně zmenšuje poloměr atomu. Tomuto jevu se říká lanthanoidová kontrakce.

Stejné vnější elektronové konfigurace jsou v lanthanoidech a jejich sloučeninách příčinou minimálních rozdílů v chemických vlastnostech – např. ve sloučeninách mají většinou oxidační číslo III.

Vyskytují se vzácně v zemské kůře jako oxidy, proto se jim také říká kovy vzácných zemin.

Lanthanoidy jsou poměrně reaktivní, reagují s kyslíkem za vzniku oxidů:

4 M + 3 O2 → 2 M2O3

Ce + O2 → CeO2

Používají se do slitin, na optické materiály, lasery a barevné obrazovky televizorů.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

Zapamatuj si

Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi Smésti Europu GdTby chaly Horkou Erotikou Tmavými Ybiškovými Loukami

Obrázek

Obr. 1: PRO ZŠ - Které prvky jsou ukryty v rébusech?

Obrázek

Obr. 2: Lanthan