Cykloalkany

Cykloalkany

Cykloalkany představují skupinu uhlovodíků obsahujících atomy uhlíku spojené do kruhu. Stejně jako v molekulách alkanů v nich najdeme pouze jednoduché kovalentní vazby, a proto cykloalkany patří do skupiny cyklických nasycených uhlovodíků.

První část kapitoly je věnována problematice názvosloví a fyzikálním vlastnostem cykloalkanů. Další část se zabývá popisem prostorové stavby molekul cykloalkanů a souvislostmi mezi prostorou stavbou a vlastnostmi molekul. Vše je doplněno o 3D modely pro snazší porozumění. Zbývající část kapitoly se věnuje chemickým vlastnostem cykloalkanů a problematice nejdůležitějších zástupců cykloalkanů.