Mozkomíšní mok a mozkové pleny

MOZKOMÍŠNÍ MOK (liquor cerebrospinalis)

V pleteních mozkových komor se vytváří čirá bezbarvá tekutina, nazývaná likvor neboli mok mozkomíšní. Množství moku je asi 150 ml, je bezbuněčný a jeho pH je 7,33. Vyplňuje komorový systém, otvory ve stropu IV. komory se dostává do štěrbin a obklopuje mozek a míchu. Mok se neustále obměňuje. Je vstřebáván a odváděn cévami. Odebráním mozkomíšního moku lze diagnostikovat choroby centrálního nervového systému. Mok lze odebírat z prostoru v páteřním kanálu a mezi atlasem a týlní kostí.

Mozkomíšní mok nadnáší mozek a rozkládá jeho váhu. Chrání mozek před nárazy do hlavy.

MOZKOVÉ PLENY

Mozek je obalen plenami. Tvrdá plena mozková, která je na povrchu, tvoří pro mozek pevný obal. Této pleně se také říká podlebice. Do podlebice
se zanořují žilní splavy, kterými krev odtéká z mozku.

Pod podlebicí se nachází dvě měkké pleny, pavučnice (arachnoidea) a blána cévnatá, omozečnice. Těsně na povrchu mozku je přiložena blána cévnatá, přes kterou pavučnice probíhá. Cévnatá blána vniká do rýh a prohlubní. Mezi pavučnicí a omozečnicí vznikají štěrbiny, nazývané cisterny. Štěrbinu mezi plenami nazýváme subarachnoideální prostor. Tento prostor je vyplněn mozkomíšním mokem.

CÉVNÍ ZÁSOBENÍ MOZKU

Stejně jako všechny buňky v těle, i mozkové buňky potřebují neustálý přísun živých látek. Nejdůležitější látka, která mozek zásobuje, je kyslík
a nejdůležitější živinou je glukóza. Všechny živiny jsou do mozku přiváděny pomocí krve. Krev je přiváděna dvěma páteřními tepnami a dvěma vnitřními krkavicemi.

Mezi tvrdou plenou mozkovou a lebečními kostmi probíhají tepny plenové. Poranění této tepny způsobuje obrovské změny v nervových buňkách. Většina těchto změn je trvalá, může vzniknout krevní výlev, který přivodí smrt.

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Obaly mozku. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-02-01]. Dostupné z:http://www.wikiskripta.eu/images/b/bc/Obaly_mozku.png
Obrázek

Obr. 1: Mozkové pleny

Zamysli se

Proč se obebírá mozkomíšní mok? Jaké choroby můžeme jeho odebráním zjistit?

Kontrolní otázka

Co je to mozkomíšní mok?

K čemu slouží mozkové pleny?

Znáte nějaké mozkové pleny?