Dusíkaté deriváty – nitroderiváty

Dusíkaté deriváty

Dusíkaté deriváty jsou organické sloučeniny, ve kterých je uhlíkový atom zbytku uhlovodíku spojen s atomem dusíku některé dusíkaté skupiny.

Nejvýznamnější deriváty jsou aminosloučeniny a nitrosloučeniny; dalšími zástupci jsou nitrososloučeniny, hydroxylaminy, deriváty hydrazinu, diazosloučeniny a azosloučeniny, funkční deriváty kyselin (amidy, nitrily) aj. Zařadit mezi ně lze i řadu heterocyklických sloučenin.

Základní dusíkaté deriváty lze odvodit od běžných dusíkatých sloučenin, které obsahují vodík nebo vodík a kyslík.

Tab. 1: Významné organické sloučeniny obsahující dusík (1)

obrazek

 

Zdroje
 1. FIALA. [online]. [cit. 4.11. 2013]. Dostupné z: http://www.sos-veseli.cz/download/derivaty_uhlovodiku.doc
 2. CHEMGENERATION. Fixace dusíku [online]. [cit. 11.10. 2014]. Dostupné z: http://www.chemgeneration.com/cz/milestones/fixace-dus%C3%ADku.html

Obrázky

 

Opakování

Dusík

Patří mezi p3 prvky nacházející se v 15. skupině. Za běžné teploty je to bezbarvý plyn (teplota tání je  -210°C a varu -195 °C). Tvoří stabilní N2 molekuly spojené trojnou kovalentní vazbou. Dusík má vysokou elektronegativitu ( 3,1) a je většinou 3-vazný, maximálně 4-vazný. Oxidační číslo je od –III až po +V. Nepodporuje hoření, je málo rozpustný. Používá se jako inertní atmosféra při chemických reakcích a balení některých potravin, kapalný na uchování látek při velmi nízkých teplotách.

A co to jsou

heterocyklické sloučeniny ?

Řadí se  mezi organické cyklické látky, které mimo atomy uhlíku obsahují v cyklu vázané další atomy, tzv. heteroatomy. Obvykle se jedná o dusík, kyslík a síru (dusíkaté,  kyslíkaté, sirné). Podle přítomnosti násobných vazeb se rozeznávají nasycené, nenasycené a aromatické. Nejčastěji se jedná o pětičlenné a šestičlenné cyky, které mohou být i kondenzované. Nacházejí se v přírodních látkách a některé jsou nezbytné pro život; řada z nich je součástí léčiv.

Odkaz

Koloběh dusíku v přírodě         

Čti také

Obr. 1: Koloběh dusíku v přírodě

 1. Dusík v atmosféře (N2)
 2. Bakterie fixující dusík v kořenových hlízách zeleniny
 3. Bakterie fixující dusík v půdě
 4. Amonné ionty (NH4+)
 5. Nitrifikační bakterie
 6. Dusitany (NO2-)
 7. Nitrifikační bakterie
 8. Dusičnany (NO3-)
 9. Denitrifikační bakterie
 10. Štěpení (aerobní a anaerobní bakterie a plísně) (2)
Odkaz

Pracovní list

pracovní list - dusíkaté sloučeniny, opakování uhlovodíky, halogenderiváty