Dusíkaté deriváty – aminoderiváty

Dusíkaté deriváty – Aminy (aminoderiváty)

Je možné je považovat za organické deriváty amoniaku, kde jsou jeden  až tři atomy vodíku nahrazeny uhlovodíkovými zbytky.

Jsou jednou z nejdůležitějších skupin organických dusíkatých derivátů.

Primární amin Sekundární amin Terciární amin
Primární skupina Sekundární skupina Aminy

                                 Obr. 1: Základní struktury aminů

Jedná se o významné biogenní sloučeniny, které se vyskytují v přírodě, jak v rostlinných, tak v živočišných materiálech. Vznikají jako metabolické meziprodukty, produkty, neurotransmitery atd. Aminy se tvoří v látkách bohatých na proteiny. "Proteiny se enzymy štěpí na aminokyseliny a ty dále na aminy a oxid uhličitý. Vytvářejí se při hnití masa. Je to například corpusin, který vzniká při hnití lidského nebo jiného červeného masa. Jeho zápachu se říká také sladká vůně smrti. Při hnití ryb vzniká typický zápach rybiny způsobený tvorbou tyraminu"(1).

Mezi biologicky významné látky patří např. alkaloidy strychnin, morfin, meskalin, muscimol, nikotin, dále neurotransmitery dopamin a serotoninJako hormon působí v lidském těle histamin,  kvartérní amoniová sůl acetylcholin zase přenáší nervový vzruch mezi jednotlivými nervovými buňkami.

Při vyšší koncentraci mají aminy toxické účinky a některé jsou karcinogenní . Aminy jsou charakteristické i svým nepříjemným zápachem.

 

 

 

 

 

Obr. 2: Biogenní aminy v potravinách

Zdroje
  1. WIKIPEDIA.ORG. [online]. [cit. 20.10. 2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Aminy    

Obrázky

Opakování

Amoniak 

triviální název čpavek

 Bezbarvý jedovatý plyn charakteristického štiplavého zápachu. Má zásaditou povahu, je lehčí než vzduch.

Obr. 3: Tlaková láhev s amoniakem

Čti také

Neurotransmitery

jedná se o nízkomolekulární látky, které zajišťují jednosměrné předání vzruchu z řídící nervové buňky do buňky řízené. Místa, kde dochází k přenosu signálů mezi neurony, se označují jako synapse. Řízenou buňkou může být buňka nervová, svalová nebo žlázová.  Podle typu receptoru může mít transmiter excitační (budivé) nebo inhibiční (tlumivé) účinky.

Budivé aminy

jsou syntetické látky, mají povzbudivé (psychostimulační) účinky. Ze známých sloučenin mezi ně patří pervitin a fenmetrazin. S jejich podáním klesá potřeba spánku, chuť k jídlu, zlepšuje se pozornost, zrychluje se myšlení. Jako vedlejší příznaky se čast o objevují  euforie, vzrušení, vzestup krevního tlaku, mydriáza,  halucinace apod. Působí návykově.

Opakování

Zopakuj si vznik donor-akceptorové vazby

a znázorni pro amonný kation!

Řešení najdeš