Karbonylové sloučeniny – Aldehydy, Ketony, Chinony

Karbonylové sloučeniny

Mezi karbonylové sloučeniny patří kyslíkaté deriváty obsahující dvojvaznou karbonylovou skupinu, která obsahuje uhlíkový atom vázaný dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu.

V přírodě bývají součástí charakteristických chuťových látek a řady vonných silic. Samotná karbonylová skupina je u organických sloučenin obsažena v aldehydech, ketonech a chinonech, ale je součástí dalších složitějších skupin, především karboxylové skupiny a jejích funkčních derivátů.

                                           

      Tab. 1:  Přehled karbonylových sloučenin

     

 

Zdroje
  1. WIKIPEDIA.ORG. [online]. [cit. 24.4.2014]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karbonylov%C3%A9_slou%C4%8Deniny

Obrázky

 

Osobnosti

26.4. 1834 Frankfurt nad Mohanem - 8. 9.1915 Florencie

Obr. 1: Schiff

Německý chemik, jeho učitel byl  Friedrich Wöhler. Věnoval se se výzkumu aldehydů a aminokyselin.  Objevil tzv. Schiffovy zásady, je po něm pojmenovaný Schiffův test.

Doplňující učivo

Schiffovy báze

Schiffova reakce (Schiffův test) 

je zkouška na přítomnost aldehydů, založená na červenofialovém zbarvení roztoku odbarveného fuchsinu.

Fuchsin

Obr. 2: Krystaly fuchsinu

Odkaz

Důkazy karbonylových sloučenin - Schiffova zkouška

Video

Obr. 3: Ukázka z videa - Schiffova zkouška