Genetika

Genetika

Genetiku řadíme do biologických oborů. Studuje dvě základní vlastnosti živé hmoty, dědičnost a proměnlivost. Její základy položil v 19. století český vědec Johann Gregor Mendel.

Genetika je sice původem teoretickou vědou, ale již dnes má velmi mnoho možností praktického uplatnění. Mimo lékařství nachází genetika využití v zemědělství při šlechtění nových odrůd rostlin stejně jako při chovu (nejen) hospodářských zvířat. S rozvojem biotechnologií a genetického inženýrství se objevují i geneticky upravené hospodářské organizmy, které se stávají přínosem, ale i ekologickou a etickou otázkou.

Zdroje

 

      

 

Základní pojmy
  GENETIKA ( z řeckého gennaó- plodím, rodím) je bilogická věda, zabývající se dědičností a proměnlivostí organismů.
Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Vyjmenujte některé podobory genetiky?

Zapamatuj si

Mezi podobory genetiky patří například: molekulární genetika, cytogenetika, imunogenetika, onkogenetika, populační genetika, klasická (Mendelovská) genetika, genetika rostlin (bakterií, virů...), evoluční genetika, a lékařská (klinická) genetika.