Systematická mineralogie

Systematická mineralogie

Současný ustálený mineralogický systém, navržený Strunzem (1982) je založen na chemické příbuznosti minerálů, vyjádřené izomorfními řadami. Aniontová část vzorce je většinou shodná a zastupují se kationtové (kovové) prvky. Příbuznost je vyjádřena i podobnými tvarovými a fyzikálními vlastnostmi. Mnohem méně je zastupována kationtová složka. Minerály jsou setříděny do deseti velkých tříd, dále do oddělení a skupin (řad). Zjednodušeně je mineralogický systém v podstatě chemický systém anorganických látek.

 • Prvky (elementy) a příbuzné nerosty
 • Sulfidy (sirníky)
 • Halogenidy (halovce)
 • Oxidy a hydroxidy
 • Nitráty, karbonáty
 • Boráty
 • Sulfáty, molybdáty a wolframáty
 • Fosfáty (fosforečnany)
 • Silikáty (křemičitany)
 • Organogenní minerály (organické minerály)
Zdroje
 • Bernard Jan H. Minerály České republiky. Praha : Academia, 2000. 186 s ISBN 80-200-0350-9.
 • SEJKORA, Jiří, KOUŘIMSKÝ, Jiří. Atlas minerálů České a Slovenské republiky. Praha : Academia, 2005. 376 s., 550 bar. fotografií. ISBN 80-200-1317-2.
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 226 s. ISBN 80-706-7856-9.

Obrázky

 • Obr. 1: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%ADn#mediaviewer/File:Cut_Ruby.jpg.
 • Obr. 2: AUTOR NEZNÁMÝ. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Smaragd#mediaviewer/File:Beryl_emeralds_cut_XH.jpg.
 • Obr. 3: Stanislav Doronenko. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Saf%C3%ADr#mediaviewer/File:Sapphire_ring.jpg.
 • Obr. 4: Didier Descouens. wikipedia [online]. [cit. 9.9.2014]. Dostupný pod Licencí Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ametyst#mediaviewer/File:Am%C3%A9thystre_sceptre2.jpg.
Video
This div will be replaced by the JW Player.

DRAHÉ KAMENY

Doplňující učivo

Čemu říkáme drahý kámen?

Jako drahý kámen označujeme jakýkoliv minerál, který je hodnocen jako atraktivní, odolný a vzácný. Drahé kameny nějakým způsobem opracované, obvykle vybroušené a naleštěné, nazýváme šperkové kameny. Většina z nich byla původně krystalem určitého minerálu (např. diamantu nebo safíru), případně agregátem krystalů (např. malachitu nebo jadeitu). Za drahé kameny se považují i některé nekrystalické látky organického původu (jako jantar), kterým se souhrně říká ušlechtilé organolity.

Obr. 1: Broušený rubín (korund Al2O3)

Obr. 2: Broušený smaragd (beryl Be3Al2Si6O18)

Obr. 3: Safírový prsten (korund Al2O3)

Obr. 4: Ametyst (křemen SiO2)