Fotosyntéza

Fotosyntéza

Fotosyntéza (fotosyntetická asimilace CO2) je nejdůležitější biochemický proces na naší planetě. Můžeme konstatovat, že život na Zemi je na sluneční pohon.

Při fotosyntéze z jednoduchých anorganických látek – vody a oxidu uhličitého – vznikají složité organické látky (asimiláty – sacharidy) a uvolňuje se kyslík. Celý proces pohání energie slunečního záření, která je prostřednictvím enzymového aparátu chloroplastů transformována na energii chemickou (tvorba ATP a NADPH+H) a ta je dále využívána k tvorbě sacharidů.

Souhrnná sumární rovnice fotosyntézy

  • ve skutečnosti jde o sled mnoha reakcí

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Děje fotosyntézy rozdělujeme do dvou částí:

  • primární procesy (světelná fáze)

  • sekundární procesy (temnostní fáze)

Zdroje
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
  • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
  • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
  • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
  • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Fotosyntéza