Faktory ovlivňující fotosyntézu

Faktory ovlivňující fotosyntézu

Faktory, které ovlivňují fotosyntézu, můžeme rozdělit na vnější a vnitřní.

Vnější faktory

světlo

 • intenzita a kvalita světla

  • čím je intenzita vyšší, tím rychleji probíhá fotosyntéza (pouze po určitou hranici – bod světelného nasycení – jiný u heliofytů a sciofytů)

  • červené části spektra jsou potřebné nejvíc

 • při zastínění (nějakou překážkou) rostliny začíná etiolizace => zblednutí rostliny => nastává intenzívní růst rostliny

teplota

 • optimum kolem 25 oC

 • velmi vysoká i nízká teplota fotosyntézu brzdí

obsah oxidu uhličitého

 • čím více je oxidu uhličitého v atmosféře, tím rychleji fotosyntéza probíhá (při zvýšení množství CO2 za hranici 2–5 % CO2 ve vzduchu se fotosyntéza zastaví)

 • konstantní množství

dostatek vody a anorganických látek

 • při nedostatku vody dochází k uzavření průduchů, fotosyntéza se zastavuje

Vnitřní faktory

 • množství chloroplastu

 • množství průduchů

 • stáří rostliny

 • způsob asimilace oxidu uhličitého (C3, C4, CAM)

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil