Krebsův cyklus

Krebsův cyklus

Proces, který také označujeme jako cyklus kyseliny citrónové nebo cyklus trikarboxylových kyselin. Jedná se o řadu reakcí, které katabolizují acetylové zbytky (ty vystupují ve formě acetyl-koenzymu A) a uvolňují redukční ekvivalenty (přenášeny NADH, FADH2) a oxid uhličitý. Jedná se o společnou metabolickou dráhu sacharidů, lipidů i proteinů.

  • kyselina pyrohroznová dekarboxylována, dehydrogenována – vzniká oxid uhličitý a voda (odebrané vodíky jsou oxidovány vzdušným kyslíkem)

  • aerobní prostředí

  • enzymy na vnitřní biomembráně mitochondrií

  • vznik energie 36 ATP (z jedné molekuly glukózy)

Zdroje
  • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
  • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
  • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
  • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
  • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Citr%C3%A1tov%C3%BD_cyklus
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil