Růst rostlin

Růst rostlin

Růst je nevratné zvětšování objemu a hmotnosti, související s dělením buněk, jejich zvětšováním a rozrůzněním (diferenciací).

jednobuněčné rostliny

 • konečná velikost – dělení

mnohobuněčné rostliny

 • neukončený růst (nepohyblivost)

Fáze růstu

U rostlin lze rozlišit tři fáze růstu.

1) embryonální fáze růstu

 • dělení buněk (zvětšování počtu)

 • malé tenkostěnné buňky, velké jádro

 • v meristémech (vrcholy stonků, kořenů)

  • v sekundárních meristémech

2) prodlužovací fáze růstu

 • buňky se nedělí

 • vakuoly nasávají vodu (splývají v jednu centrální vakuolu)

 • cytoplazma s jádrem zatlačena k buněčné stěně

3) diferenciační fáze růstu

 • tvarové a funkční rozlišení buněk

Faktory ovlivňující růst rostlin

Vnitřní faktory

rostlinné hormony (fytohormony)

stimulátory růstu

auxin

 • hromadí se ve vrcholcích stonků rostlin

 • stimuluje jejich růst

 • ve vyšších koncentracích brzdí růst postranních pupenů (řez dřevin)

cytokinin

 • hromadí se ve vrcholcích kořenů

 • stimuluje jejich růst

 • ve vyšších koncentracích brzdí růst postranních kořenů

gibereliny

 • hromadí se v nejmladších listech a kořenech

 • stimuluje jejich růst

růstové inhibitory

kyselina abscisová

 • zajišťuje opad listů a plodů

 • blokuje rozvíjení pupenů v době vegetačního klidu (dormance – jarovizace)

 • způsobuje zavírání průduchů

ethylen

 • plynný hormon, který vzniká rozkladem chemických látek

 • ven se dostává průduchy (může tak ovlivnit jiné rostliny)

 • omezuje růst kořenů, prodlužování

 • urychluje dozrávání plodů (vpouští se do skladů s nedozrálým ovocem)

Vnější faktory

světlo (základní faktor)

 • při nedostatku – etiolizace – prodloužení stonků v článcích, potlačení růstu listů, zbělení rostliny

 • doba osvětlení – fáze živ. cyklu

teplota

 • optimální teplota – různá pro různé druhy, různá pro různé živ. fáze

 • jarovizace – delší období chladu působí na rostlinu, semena – podmínka klíčení

voda

znečištěné prostředí

Periodicita růstu

pravidelné opakování

denní

 • den (pomalejší růst) × noc (vyšší produkce auxinů > rychlejší růst)

roční

 • změny vnějšího prostředí (teplota, …) – období klidu × období vegetace

Růstové korelace

Všechny části rostlinného těla tvoří jednotnou soustavu. Změna jedné části rostlinného těla působí fyziologicky na části ostatní.

korelace = vzájemná souvislost/závislost

 • závislost růstu a vývoje jednotlivých částí

 • snaha o udržení celistvosti (např. řízek pouští kořeny)

 • nutné současné zastříhávání podzemních a nadzemních částí

apikální dominance

 • „vrcholová nadvláda“

 • nadvláda vrcholového pupenu, který brání růstu postranních (spících) pupenů

 • musí se vzít v úvahu např. při prořezávání stromů

regenerace

 • „obnova“

 • fyziologická

  • přirozená obnova (obnova listů, sítkovic, …)
 • patologická

  • uplatňuje se při poškození rostliny (vznik závalu při uříznutí větve, …)

  • kalus – zacelení uříznuté části nediferencovanými buňkami

Zdroje
 • JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 9. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007, 575 s., [92] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7182-213-4.
 • MACHÁČEK, T. et al. Biomach, výpisky z biologie [online]. 2005– [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: www.biomach.cz.
 • ROMANOVSKÝ, Alexej. Obecná biologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 695 s.
 • ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 635 s. ISBN 80-858-2732-8.
 • Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-11-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fytohormon
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Václav Hubáček a Tomáš Pospíšil
Video
This div will be replaced by the JW Player.

Růst rostlin (fytohormony)

Obrázek

Auxin - hromadí se ve vrcholcích stonků

Obrázek

Cytokinin – hromadí se ve vrcholcích kořenů

Obrázek

Giberelin - hromadí se v nejmladších listech a kořenech

Obrázek

Kyselina abscisová - zajišťuje opad listů a plodů