Displeje LED a LCD

Displeje LED a LCD

Displeje (zobrazovací jednotky) tvoří nedílnou součást většiny elektronických zařízení a systémů. Zprostředkovávají vizualizaci informací z elektronického zařízení směřujících k obsluze. Vývoj nových technologií neustále pokračuje ruku v ruce se stále zvyšujícími se požadavky na ekologii výroby a provozu, úsporu energií, miniaturizaci a podobně.

Zdroje
  • KOUTNÝ, Jaroslav a Ivo VLK. Elektronika I učebnice.  VYTVOŘENO V RÁMCI PROJEKTU: DIGITÁLNÍ ŠKOLA: ICT VE VÝUCE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.04/01.0137, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc 2009