Stabilizátory napětí

Stabilizátory napětí

Stabilizátory napětí udržují konstantní velikost napětí na zátěži při kolísání napětí zdroje, nebo při změnách velikosti proudu odebíraného zátěží. Stabilizátor napětí zároveň potlačuje střídavou složku v usměrněném napětí (zmenšuje zvlnění).

Podle připojení regulačního prvku rozdělujeme stabilizátory na paralelnísériové.

Vlastnosti stabilizátoru jsou charakterizovány zejména parametrem činitel stabilizace S. Ten vyjadřuje, kolikrát stabilizátor zmenší poměrné kolísání napětí na svém výstupu ve srovnání s poměrným kolísáním vstupního napětí při konstantní zátěži.

Další vlastností stabilizátoru je vnitřní odpor, který je definován vztahem:

Z uvedených vztahů plyne, že činitel stabilizace má být pokud možno co největší a vnitřní odpor co nejmenší.

Podle provedení dělíme stabilizátory na:

  • parametrické

  • zpětnovazební

  • integrované (zpětnovazební zapouzdřené)

Zdroje