Koncové nízkofrekvenční zesilovače

Koncové nízkofrekvenční zesilovače

Kdybychom připojili reproduktor pouze k napěťovému, nebo korekčnímu zesilovači, zůstal by němý. Proč je tomu tak? Je to z toho důvodu, že výkon je dán součinem napětí a proudu. Nestačí tedy jen dostatečné napětí, ale je také potřeba určitý proud. Napěťové, korekční a jiné podobné nízkovýkonové zesilovače mají tak velký výstupní odpor, že nejsou schopny dodávat současně velké napětí a velký proud (tj. velký výkon). 

K tomu právě slouží koncové (výkonové) nízkofrekvenční zesilovače.

Výkonový zesilovač má za úkol především potřebné zesílení proudu pro dosažení dostatečného výkonu. Je jasné, že pro tak velké zesílení proudu nemůžeme použít stejné nebo podobné tranzistory jako u napěťových zesilovačů. Je třeba použít speciální tranzistory k tomu určené. Pro tyto potřeby nalezneme mnoho různých vhodných typů tranzistorů.U moderních výkonových tranzistorů si můžeme vybrat mezi výkony od desítek do stovek W. Velký výkon tj. velký proud i napětí současně způsobí v tranzistoru velkou výkonovu ztrátu, která se projeví značným ohřevem tranzistoru a ohrožuje ho tak tepelným průrazem. Proto mají výkonové tranzistory výrazně větší rozměry a témeř vždy je nutno je doplnit rozměrnými chladiči schopnými tento tepelný výkon vyzářit do okolí. 

Úkolem koncových nf zesilovačů (někdy také výkonových zesilovačů) je dodat do zátěže co největší výkon. Dá se toho dosáhnout při optimálním výkonovém impedančním přizpůsobení.

Zátěží výkonových zesilovačů bývá nejčastěji reproduktor nebo reproduktorová soustava. V obou případech se jedná o malou impedanci a z toho důvodu musí být malá i výstupní impedance zesilovače. Nejmenší výstupní impedanci má zesilovač s tranzistorem v zapojení se společným kolektorem-SC.

 

Zdroje