Měření indukčnosti

MĚŘICÍ PODMÍNKY

  • velikost měřícího proudu volíme tak, aby nedocházelo ke znatelnému oteplení cívky (proudová hustota)

  • u cívek s feromagnetickým jádrem měříme při proudu odpovídajícímu provozní hodnotě; u většiny cívek je nutno respektovat ztrátový odpor vinutí, který není zanedbatelný vůči velikosti reaktance cívky

Měření Ohmovou metodou

  • odpor vinutí RL změříme ohmmetrem nebo jinou metodou měření odporu (např. Ohmovou)

  • cívku zapojíme do obvodu střídavého proudu, změříme efektivní hodnoty proudu a napětí, vypočítáme z Ohmova zákona modul impedance skutečné cívky

ZL = RL + j·XL

kde:

ZL – impedance cívky

RL – odpor vinutí

XL = ·f·L – reaktance cívky

f – kmitočet, nastavujeme a odečítáme z generátoru

  • indukčnost L cívky vypočítáme ze změřeného napětí U a proudu I:

obrazek

  • z naměřených hodnot je možné vypočítat i činitele jakosti cívky

 

Zdroje
  • KYSELÝ, Libor. Elektrotechnická měření. Interní skriptum, VOŠ a SPŠE Olomouc. 2013

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
Doplňující učivo

 

obrazek

Obr. 1: Schéma pro měření L Ohmovou metodou