Měření odporu, napětí, proudu a výkonu

Měření odporu, napětí, proudu a výkonu

Cejchování a kontrola ampérmetru

  • Pracovní list pro cejchování a kontrolu ampérmetru - ELM-2-1.pdf

Cejchování a kontrola voltmetru

  • Pracovní list pro cejchování a kontrolu voltmetru - ELM-2-2.pdf

Měření vlastností regulačních prvků

  • Pracovní list pro měření vlastností regulačních prvků - ELM-2-3.pdf

Měření na napájecím zdroji

  • Pracovní list pro měření na napájecím zdroji - ELM-2-4.pdf

Měření malých odporů

  • Pracovní list pro měření malých odporů - ELM-2-5.pdf

Měření velkých odporů

  • Pracovní list pro měření velkých odporů - ELM-2-6.pdf

Měření činného a jalového výkonu

  • Pracovní list pro měření činného a jalového výkonu - ELM-2-7.pdf