Vláknová optika, zdroje a detektory záření, optický přenosový systém