Odstraňování otřepů

Odstraňování otřepů

Existují tři základní metody odstraňování otřepů:

  • tvarovou elektrodou – používá se zejména pro odstraňování malých (asi 1 mm vysokých) otřepů v průchozích dírách a v jejich průnicích. Tvar elektrody se volí podle tvaru díry. Pečlivě je nutné volit velikost pracovní mezery.
Elektrochemické ostraňování otřepů tvarovou elektrodouObr. 1: Elektrochemické ostraňování otřepů tvarovou elektrodou
  • segmentovou elektrodou – je vhodná pro odstraňování otřepů u rotačních součástí, jako jsou ozubená kola, vnitřní a vnější zápichy apod. Výkon obrábění je závislý na správné konstrukci elektrody (nástroje).
Elektrochemické ostraňování otřepů segmentovou elektrodouObr. 2: Elektrochemické ostraňování otřepů segmentovou elektrodou
  • v lázni – tato metoda je určena zejména pro malé otřepy.
Elektrochemické ostraňování otřepův lázniObr. 3: Elektrochemické ostraňování otřepů v lázni
Zdroje

Obrázky:

  • ŘASA, Jaroslav. Strojírenská technologie 3/2.díl: Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. Scientia, 2005. ISBN 80-7183-336-3.
Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektrochemické obrábění".