Dělení materiálů

Dělení materiálů

Základní používané metody:

  • otáčejícím se kotoučem,
  • řezání drátovou elektrodou – vhodné pro vyřezávání složitých tvarů v materiálu do tloušťky 20 mm,
  • řezání štěrbinovým nástrojem – metodu lze realizovat na univerzálních elektrochemických strojích. Pro návrh nástroje platí stejná pravidla jako u nástrojů pro hloubení dutin.
Elektrochemické dělení materiálu drátovou elektrodouObr. 1: Elektrochemické dělení materiálu drátovou elektrodou
Elektrochemické dělení materiálu štěrbinovým nástrojemObr. 2: Elektrochemické dělení materiálu štěrbinovým nástrojem
Zdroje

Obrázky:

  • ŘASA, Jaroslav. Strojírenská technologie 3/2.díl: Obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění. Scientia, 2005. ISBN 80-7183-336-3.

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Elektrochemické obrábění".