Tvorba a vyplňování kusovníku

Tvorba a vyplňování kusovníku

V předchozích lekcích bylo řečeno, že výkres sestavy se liší od výkresu samostatné součásti mimo jiné také tím, že jeho nedílnou součástí je tabulka obsahující údaje o jednotlivých dílech tvořících sestavu, kterou označujeme termínem kusovník. Kusovník může být součástí výkresu sestavy nebo může být umístěn na samostatném listu (listech). V obou případech je jeho forma totožná a rovněž vyplňování údajů v rohovém razítku je totožné. U kusovníků na samostatných listech je nutno uvádět na všech těchto listech v razítku shodné údaje a celkový počet listů a čísla listů zapsat do příslušného oddílu rohového razítka (vedle čísla výkresu).

 

Příklad kusovníku montážní sestavy

Na následujícím obrázku je příklad kusovníku montážní sestavy. Údaje v něm uvedené mají pouze ilustrační charakter a mají ukázat způsob zápisu údajů do jednotlivých polí kusovníku pro různé typy součástí sestavy. Pozice 1 až 3 jsou podsestavy, pozice 4 a 5 jsou samostatné součásti s vlastním výkresem, pozice 6 a 7 jsou normalizované nakupované díly a pozice 8 je nenormalizovaná nakupovaná položka.

obrazek

Obr. 1: Příklad vyplnění kusovníku montážní sestavy

 

 

Příklad kusovníku jednoduchého svarku

Další obrázek ukazuje způsob vyplnění polí kusovníku jednoduchého svarku konzoly. Pozice 1 až 3 jsou samostatné součásti s vlastním výkresem, pozice 4 je dílec tvořený pouze uřezaným polotovarem bez dalších úprav, který nepotřebuje vlastní výkres a pozice 5 je přivařený normalizovaný nakupovaný díl.

obrazek

Obr. 2: Příklad vyplnění kusovníku svařované sestavy

 

Z obrázků je naprosto zřejmé, jakým způsobem se zapisují údaje podle typu položek.