Jednotky SI

Jednotky SI

V následujících kapitolách se budeme zabývat jednotlivými základními jednotkami SI, jejich historickým vývojem a praktickými příklady převodů jednotek.