Zpracování kovů a opravárenství

Zpracování kovů a opravárenství

Anotace oblasti

Uvedené technologie zpracování kovů a opravárenství jsou průřezem strojírenské výroby. Zabývají se metodami, postupy a materiály, se kterými se lze setkat v současných strojírenských podnicích. Zároveň se těmto technologiím učí v odborných školách žáci v teoretickém a praktickém vyučování.

Patří sem zejména svařování a třískové obrábění, které je společně s opravárenstvím a technologiemi montáže a demontáže strojů nejpoužívanějšími technologiemi ve strojírenství. Slouží při výrobě strojů, strojních i stavebních konstrukcí, v dopravě, v zemědělství. Nedílnou součástí zpracování polotovarů jsou technologie dělení materiálu, ruční a strojní kování. Při většině technologií ručního zpracování kovů se užívají mechanizované nástroje, které usnadňují a zefektivňují práci. Ve všech oborech lidské činnosti se setkáváme s dopravními zařízeními. Na závěr technologického procesu probíhá měření a kontrola strojních součástí a funkčních celků.

obrazek

Obr.1: Výrobní linka na svařování řetězů

 

 

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Výrobní linka na svařování řetězů. Autor neznámý. Fotografie z archívu firmy Řetězárna, a.s. Česká Ves.

  • Obr. 2: Obsluha a programování CNC frézky. Archiv autora.

 

Obrázek

Obr. 2: Obsluha a programování CNC frézky

Komentář

Význam profesní přípravy v oborech pro zpracování kovů a opravárenství

Strojírenství, zpracování kovů a opravárenství jsou klíčovou součástí českého průmyslu. Přibližně každé páté pracovní místo v průmyslové výrobě České republiky vytváří tento sektor.

Chybějí pracovníci pro provoz a obsluhu CNC strojů a montážních linek, nástrojáři, svářeči, údržbáři, opraváři strojů a zařízení, technologové i logistici výrobních procesů.

Strojírenství a automobilový průmysl stojí před velkou výzvou udržení kvality pracovních sil v situaci, kdy se začíná projevovat nedostatek uvedených technických profesí. Zaměstnavatelé mají a budou mít rostoucí problémy najít pro řadu volných míst kvalitní uchazeče.