Soustružení

Soustružení

Soustružení je třískové obrábění, kterým se zhotovují převážně součásti kruhového průřezu. Nástrojem je soustružnický nůž, stroj se nazývá soustruh.

Pracovní pohyby nástroje a obrobku

Hlavní řezný pohyb při soustružení je rotační a koná jej obrobek.

Vedlejší řezné pohyby jsou dva a vykonává je nástroj -  soustružnický nůž. Jsou to tyto pohyby:

 • Přísuv – nastavení hloubky řezu,

 • Posuv – samotné obrábění.

obrazek

Obr. 1: Pohyby při soustružení

Popis soustružnického nože

obrazek

Obr. 2: Popis soustružnického nože

Geometrie soustružnického nože

Geometrie (velikost úhlů řezného klínu) má vliv na správné a hospodárné obrábění. Uhly jsou značeny písmeny řecké abecedy.

Nejdůležitější úhly soustružnického nože:

 • α – úhel hřbetu,

 • β – úhel břitu,

 • γ – úhel čela,

obrazek

Obr. 3: Geometrie soustružnického nože

 • ε – úhel špičky,

 • χ – úhel hlavního ostří,

 • χ1 – úhel vedlejšího ostří,

obrazek

Obr. 4: Úhly špičky nože

 • λ – úhel sklonu ostří.

obrazek

Obr. 5: Úhly sklonu ostří

Druhy soustružnických nožů (viz rozšiřující pojmy)

Upínání soustružnických nožů (viz rozšiřující pojmy)

Popis soustruhu

Obr. 6: Popis soustruhu

Popis pracovních částí soustruhu

 1. Suport

obrazek

Obr. 7: Popis suportu

 • Podélné saně 1 se posouvají po vnější straně vedení lože. K podélným saním je připevněna suportová skříň 8. Posuv suportu může být strojní 31, který je ovládán pákou nebo ruční, který je ovládán ručními kolečky 41.

 • Příčné saně 2 jsou uloženy na rybinovitém vedení, které je v horní části podélných saní. Posuv je strojní nebo ruční pomocí ručního kolečka 3.

 • Otočná část 4  je uložena na příčných saních a lze s ní natáčet nožové saně s nožovou hlavou. Pomocí záměrné rysky a stupnice je možno nastavit velikost úhlu při soustružení krátkých kuželů.

 • Nožové saně 5  jsou uloženy na otočné části. Posouvají se pouze otáčením ručního kolečka 6. Používají se převážně pro soustružení krátkých kuželů a při řezání závitů nožem.

 • Nožová hlava 7, do které se upínají  soustružnické nože. Je možno do ní upnout až čtyři nože současně. Je otočná kolem středového šroubu, čímž umožňuje rychlou výměnu nástroje.

 1. Koník

obrazek

Obr. 8: Popis koníku

Koník je svou spodní částí uložen na loži soustruhu. Pomocí upínacího třmene a páky je ho možné ukotvit v kterémkoliv místě na loži.

Uvnitř horní části koníku je dutina, do které je posuvně uložena pinola. Pinola je ovládána (posouvána) ručním kolečkem. Do nástrojového kužele pinoly koníku se upínají:

 • středící hroty – slouží k podepření dlouhých a tenkých obrobků,

Obr. 9: Popis otočného středícího hrotu

 • vrtáky – slouží k výrobě otvoru,

 • vrtací hlavičky – slouží k upnutí menších vrtáků.

Druhy soustruhů (viz rozšiřující pojmy)

 • Hrotové soustruhy,

 • Univerzální hrotové soustruhy,

 • Čelní (lícní) soustruhy,

 • Revolverové soustruhy,

 • Karusely,

 • CNC soustruhy.

Upínání obrobků (viz rozšiřující pojmy)

Upnutí obrobku musí být pevné spolehlivé a bezpečné. Způsoby upnutí mohou být:

 • Mezi hroty,

 • Do sklíčidla,

 • Na lícní desku.

Základní práce na soustruhu (viz rozšiřující pojmy)

 • Soustružení čelních ploch,

 • Soustružení válcových ploch,

 • Soustružení vnitřních válcových ploch,

 • Vrtání,

 • Soustružení kuželových ploch,

 • Řezání závitů,

 • Upichování a zapichování.

Zdroje
 • BARTOŠ, Libor. Technologie 2. ročník: Obrábění. Lipová-lázně, 2008. Dostupné z: http://oulipova.cz/vyuka/strojari/Obrabeni.pdf
 • BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie IV. Praha: SNTL, 1989.
 • DILLINGER, Josef. A KOL. Moderní strojírenství pro školu a praxi. Praha: Europa - Sobotáles cz., 2007. ISBN 978-80-86706-19-1
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: SNTL, 1988.
 • FISCHER, Ulrich. A KOL. Základy strojnictví. Praha: Europa - Sobotáles cz., 2004. ISBN 80-86706-09-5
 • HLUCHÝ, Miroslav. A KOL. Strojírenská technologie. Praha: SNTL, 1975.
 • Multimediální výuka SOUSTRUŽENÍ. PANNA, Radomír. [online prezentace]. 2004 [cit. 2014-11-12]. Dostupné z: http://www.osu.cz/dokumenty/proportal/pdf/kpv/soustruzeni/index.htm

Obrázky

 

Rozšiřující pojmy
Dělení soustružnických nožů Podle směru obrábění Levé (a) Pravé (b) Obr. 10: Levý a pravý soustružnický nůž Podle druhu obráběné plochy Vnější Vnitřní   O... Zobrazit více
Rozšiřující pojmy
Upínání  soustružnických nožů Při soustružení vznikají velké řezné síly, proto musí být nástroj pevně a bezpečně upnut. Soustružnické nože se upínají do nožové hlavy nebo nožového držáku. Nožová... Zobrazit více
Rozšiřující pojmy
Druhy soustruhů Hrotové soustruhy Slouží k obrábění válcových ploch upnutých mezi hroty, do sklíčidla, na upínací desky, na trny apod. Dělí se na univerzální a produkční: Univerzální hr... Zobrazit více
Rozšiřující pojmy
Upínání obrobků Při soustružení musí být obrobek bezpečně upnut, aby se tlakem nože neuvolnil, byla zajištěna jeho správná poloha a aby se na něj přenášel rotační pohyb z vřetena. Upínání může b... Zobrazit více
Rozšiřující pojmy
Základní práce na soustruhu Soustružení čelních ploch Čelní plocha je příčná rovinná plocha u obrobků rotačního tvaru. Čelní plochy se soustruží proto, aby obrobky měly požadovanou: ... Zobrazit více
Kontrolní otázka

Vyjmenujte hlavní zásady při upínání soustružnického nože.

 

Určeno i pro žáky ZŠ.