Třískové obrábění

Třískové obrábění

Anotace oblastí

Třískové obrábění patří mezi nejdůležitější výrobní technologie ve strojírenství.

Obráběním se vyrábí strojní díly a součásti od polotovaru až po konečný výrobek. Ale obrábění slouží také jako konečná operace při opracovávání součástí vyrobených sléváním kováním, válcováním apod.

Principem obrábění je odebírání třísky z polotovaru řezným nástrojem, čímž vzniká konečný tvar a přesné rozměry výrobku. Vrtáním se vytváří  otvory, soustružením se získávají rotační součásti např. hřídele, frézováním se obrábí rovinné plochy, broušením se získávají hladké povrchy apod.

obrazek

Odkaz

Zajímavosti z historie obrábění v České republice

Historie obrábění

Z historie frézování

Předválečné soustruhy v ČSR