Sekání kovů

Sekání kovů

Ruční sekání kovů

Při sekání dochází k oddělování tlustých třísek, nebo k rozdělování materiálu. Do materiálu vniká činná část sekáče, který má tvar klínu. Úhel břitu se pohybuje mezi 55° – 60°. Na speciální materiály se používají úhly 30° nebo 80°. Podle způsobu sekání a podle osekávaného předmětu, jeho tvaru a tvrdosti, rozlišujeme různé druhy sekáčů. Nejpoužívanější je sekáč plochý. Křížový sekáč na drážky používáme při vysekávání drážek. Sekáč se zakřiveným ostřím  používáme při sekání plechu, včetně vysekávání kruhových oblouků.

Správný postoj při sekání, včetně držení sekáče, závisí na charakteru práce:

 • při přesekávání materiálu držíme sekáč kolmo k materiálu

 • při odsekávání materiálu držíme sekáč šikmo k materiálu

 

 

obrazek

Obr. 1: Ruční sekáč na kov (popis)

Sekáče slouží k dělení materiálu a k oddělování přebytečných částí výkovků. Polotovar položíme na kovadlinu, případně jej upneme do svěráku a provedeme do něj záseky z jedné a z druhé strany do takové hloubky, aby následně došlo k oddělení materiálu.

Existuje několik základních druhů sekáčů a to podle jejich použití na:

 • Sekáč pro sekání za tepla, jenž má štíhlé ostří a úhel břitu 20˚- 40˚; jejich ostří je kalené a popuštěné.

 • Sekáč pro sekání za studena, který má mohutnější těleso a širší břit s úhlem 60˚- 80˚, neboť odpor materiálu při tváření za studena je větší a vyžaduje větší sílu, potřebnou k přeseknutí (oddělení materiálu).

 • Sekáč s tvarovým ostřím, sloužící k vysekávání tvarových závad, k vysekávání žlábkových drážek, apod.Tvar ostří si pak můžeme vyrobit podle potřeby, v závislosti na charakteru příslušné operace.

 •  

obrazek

Obr. 2: Různé druhy ručních sekáčů

Dělící působení sekáče je závislé na působící síle a na úhlu břitu. Čím větší je úhel, tím:

 • větší je vynaložení síla, sekáč vniká těžce do materiálu

 • tím více sekáč pěchuje materiál

 • tím menší je namáhání ostří sekáče (vyšší trvanlivost břitu)

 • tím méně se láme ostří sekáče

obrazek

Obr. 3: Úhel ostří sekáče dle druhu použitého materiálu

  Prosekávání se zásadně provádí na podložce z měkké oceli a nikoli na dráze kovadliny. Tím se zabrání poškození, resp. otupen,í či vyštípnutí ostří sekáče.

Základní typy sekáčů, se kterými se běžně setkáváme:

 • Plochý sekáč je nejpoužívanější, k plošnému opracování, k oddělování a odstranění otřepů.

 • Dělící sekáč k vysekávaní částečně odvrtaných děr (přepážky).

 • Vysekávací sekáč má ostří prohnuté. K vysekávání tvarů a kruhových oblouků z plechů.

 • Křížový sekáč má ostří a šířku stopky tvořící kříž. K vysekávání drážek.

Hodnoty dané zkušeností pro úhel břitu ostří sekáče jsou:

 • hliník a měkké slitiny hliníku 30˚ - 40˚

 • měkká uhlíková ocel

 • šedá litina, ocelolitina 65˚ – 70˚

 • legovaná ocel, tvrzená litina 75˚ – 85˚

Způsoby sekání

Sekat sekáčem můžeme různými způsoby. Materiál můžeme sekáním rozdělovat, oddělovat z něho třísky, nebo materiál prosekávat.

obrazek

Obr. 4: Možnosti použití různých druhů sekáčů

Sekání a prosekávání

Sekání představuje technologickou operaci, sloužící k úplnému oddělení materiálu.

Prosekávání slouží k částečnému oddělení (naseknutí) materiálu tak, že polotovar zůstává ve formě kompaktního celku.

Pokud při sekání nedojde k úplnému oddělení materiálu, pak jej ulomíme buď úderem kladiva přes hranu kovadliny, nebo sekáčem dosekneme skrz materiál těsně vedle hrany kovadliny, popřípadě čelistí svěráku (efekt střihu - obdobně jako u pákových nůžek). Tímto se zabrání poškozování nástrojů, a to jak sekáče, tak i podložky.

Vysekávání

obrazek

Obr. 5: Vysekávání materiálu

Děrování

obrazek

Obr. 6: Děrování materiálu

Zásady bezpečnosti práce při sekání kovů

 • správné a včasné ošetření sekáčů

 • kontrola břitů sekáče šablonou a úhelníkem

 • hlava sekáče musí být kontrolována a otřepy musí být obroušeny

 • při práci nesmí být ani hlava sekáče ani ploska kladiva mastná

 • používáme vždy ochranné mřížky nebo ochranné brýle

 • materiál menší tloušťky přesekáváme ve svěráku, tlustší na měkké podložce

 • materiál nedosekáváme až do konce v jednom směru, aby nedošlo k vytržení

 • nikdy nesekáme směrem k tělu

 • oči si chráníme brýlemi

Zdroje
 • Řezání a sekání. Učivo základní školy [online]. 2006 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z:http://ucivozs.sweb.cz/kov7.html
 • DUMY.CZ Digitální učební materiály [online]. 2012 [cit. 2014-12-02]. Dostupné z: http://dumy.cz

Obrázky