Řezání kovů

Řezání kovů

Řezání kovů je třískové dělení materiálu, při kterém dochází k ubírání malých třísek mnohozubým nástrojem - pilkou.

Ruční řezání - ruční rámovou pilkou.

Strojní řezání - strojní rámovou, pásovou nebo kotoučovou pilou.

 

Nástroje

 • pilové listy se používají v rámových pilách u strojního i ručního řezání, mohou být jednostranné i oboustranné,

 • pilové pásy se používají na pásových pilách - konce jsou spojené svařením,

 • pilové kotouče se používají na kotoučových pilách - asi do průměru 300 mm - celistvé, větší mají vsazené segmenty - segmentové.

 

obrazek

Obr. 1: Nástroje pro řezání

Ruční rámová pila na kov

 

obrazek

 1. rám pilky, 2. napínací šroub, 3. pevná a pohyblivá hlava, 4. násada, 5. křídlová matice k napínání pilového listu, 6. pilový list, 7. kolíky

Obr. 2: Ruční rámová pila

Hlavní zásady při upínání pilového listu do rámu pilky:

 • špičky zubů musí směřovat ve směru řezání - od násady k napínacímu šroubu,

 • konce pilového listu se zasunou do výřezů upínacích třmenů, zajistí kolíky a křídlovou maticí se napne mírně pilový list,

 • před řezáním správně napnout pilový list, po řezání uvolnit,

 • k řezání delších úseků se pilový list pootočí v napínacích šroubech o 90°, což umožňují příčné zářezy v upínacích hlavách.

 

obrazek

Obr. 3: Řezání delších úseků

Upínání materiálu do svěráku

Obrobek se upne do svěráku tak, aby byl co nejblíže k čelistem svěráku. Upnutý obrobek tvoří s čelistmi svěráku pravý úhel. Je-li vzdálenost velká, obrobek pruží a chvěje se, takže dochází k vylamování zubů pilového listu. Materiál se do svěráku upevňuje buď přímo, nebo pomocí čelisťových vložek. Tenkostěnné materiály se upínají pomocí vložek a řežou se pomocí jemných zubů.

 

obrazek

Obr. 4: Čelisťové vložky

Postup při řezání:

 • místo řezu se označí ryskou (může se zhotovit pomocná ryska),

 • materiál se upne do svěráku,

 • trojhranným pilníkem se naznačí řez (obr. b),

 • při zařezávání se drží pilka skloněná asi 5 - 10° (obr. a),

 • postupně se pilka vyrovnává do vodorovné polohy a řeže se dlouhými zdvihy, to znamená celou délkou pilového listu rychlostí 30 - 50 zdvihů za minutu,

 • při pohybu vpřed se vyvíjí přiměřený a stejnoměrný tlak, při zpětném zdvihu pilku volně táhnout. Při dořezávání tlak na pilku zvolna zmenšovat,

 • řez se provádí na nejširší straně obrobku.

 

obrazek

Obr. 5: Zahájení řezu

Postup při řezání trubek

Při řezání se trubky neřežou najednou, ale jen se prořízne tloušťka stěny. Potom se stále trubkou pootáčí a pokračuje se v řezání do té doby, než se drážky setkají.

 

obrazek

Obr. 6: Řezání trubek  

Zdroje
 • ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.

Obrázky:

 • Obr. 1: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 2: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 3: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 4: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 5: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 6: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
Doplňující učivo

Bezpečnost práce při řezání kovů

 • Pořádek na pracovišti,
 • řádné upnutí obrobku (co nejblíže k čelistem svěráku),
 • dodržovat rychlost řezání (30 - 50 zdvihů za minutu),
 • kontrola nářadí (násada, správné napnutí pilového listu),
 • zvýšená pozornost při dořezávání (zmírnit tlak na pilku),
 • nefoukat do třísek (možnost poranění očí).

 

Opakování

Co je to řezání kovů?

Jaké znáš strojní pily na kov?

Pod jakým sklonem pilového listu začínáme řezat materiál?      

Jak budeš postupovat při řezání trubek?

Co musíš dodržovat, aby ses při řezání kovů nezranil?