Střihání kovů

Střihání kovů

Střihání je beztřískové dělení materiálu dvěma noži (klíny), které se proti sobě pohybují. Střihání je dělení rychlé, hospodárné a často používané. Střihat můžeme plechy, tyče, a také profilový materiál (např. L profil).

Popis nožů

Nože nůžek musí mít přiměřenou pevnost a vhodný tvar, aby správně střihaly. Jsou vyrobeny z nástrojové oceli. Břit nožů je tvořen čelem a hřbetem. Úhel, který svírá čelo a hřbet, se nazývá úhel břitu.

 

obrazek

1 - hřbet, 2 - čelo, x - vůle mezi břity, α - úhel hřbetu (ke zmenšení tření je vykloněn od řezné roviny o úhel = 2-3°, β - úhel břitu (volí se pro měkké kovy 65°, pro kovy střední tvrdosti 70 až 75° a pro tvrdé kovy 80 až 85°).

Obr. 1: Popis nožů

Princip střihání

Při střihání nejdříve nože stláčejí materiál a poté postupně dochází k oddělování materiálu. Při hlubším vniknutí nožů do materiálu má tento materiál snahu se naklápět. Proto při ručním střihání se používá jako protitlaku levá ruka nebo při strojním střihání přidržovač.

 

obrazek

Obr. 2: Naklánění materiálu při střihání

Aby se nůžky do materiálu dobře zařezávaly, musí být úhel rozevřených nožů menší než 15°. Při větším rozevření nože po materiálu kloužou. Je to přibližně v prostřední třetině čelistí nůžek. Také nedostřihujte až do úplného sevření čelistí, protože špičky nůžek pak deformují a natrhávají plech.

 

Obr. 3: Správný úhel rozevřených nožů

Pracovní postup při střihání

Při vystřihování vnějších křivek se musí postupovat ve směru hodinových ručiček, aby ryska zůstala nezakrytá. Při vystřihování vnitřních oblouků a otvorů se obrobek nejdříve odstřihne tak, aby kolem rysky zbyl malý přídavek na konečné vystřižení. Před prací je nutné vytvořit uprostřed otvor (např. děrovačem).

 

Obr. 4: Vystřihování vnějších křivek

 

Obr. 5: Vystřihování vnitřních oblouků

Další pokyny při střihání

Nůžky se drží tak, aby se vhodně využívala délka rukojeti, tj. co nejdále od otočného čepu nůžek. Je to proto, aby se využila páka a působil co největší moment sil. Prsteník a malík pomáhají při rozevírání rukojetí čelistí nůžek. Hřbety prstů pomáhají odtlačovat vnitřní stranu dolní rukojeti. Při střihu naopak tyto dva prsty přehmatávají a pomáhají vyvinout větší sílu k přestřižení materiálu. Při střihání nerozevírejte čelisti nůžek na maximum. Materiál by klouzal ke špičce. Nože začínají střihat jen při určitém úhlu rozevření (asi 12°) přibližně v prostřední třetině čelistí nůžek.  

Zdroje
 • ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.

Obrázky:

 • Obr. 1: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 2: OUTRATA, J.: Technologie ručního zpracování kovů. 3. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1981. 188 s.
 • Obr. 3: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 4: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.
 • Obr. 5: ŠVAGR J. – VOJTÍK J., Technologie ručního zpracování kovů, 1. vydání. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985. 88 s.  
 • Obr. v doplňujícím učivu: http://eluc.cz/verejne/lekce/1144
 • Obr. v doplňujícím učivu: http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/29587-projekt-udesk-tichy-vykon-stul-se-zabudovanym-pc-i?start=9
Doplňující učivo

Bezpečnost práce při střihání kovů

 • Pořádek na pracovišti,
 • ihned po střihání na pákových nůžkách zajistit páku v horní poloze,
 • na pákových nůžkách může pracovat pouze jeden pracovník, jen při stříhání delšího materiálu může jej přidržovat druhý,
 • na pákových i tabulových nůžkách nepracujeme nikdy bez přidržovače,
 • pozor na otřepy po odstřižení plechu,
 • na tabulových nůžkách nepracovat nikdy bez lišt k ochraně prstů,
 • udržovat správnou vůli mezi břity nožů,
 • při manipulaci s tabulemi plechu používat ochranné rukavice.
 
Kontrolní otázka

Co je to střihání kovů?

Jaký má být úhel rozevřených nožů, aby se do materiálu dobře zařezávaly?

Doplňující učivo

Další druhy nůžek

Pákové nůžky – spodní nůž je nehybný, horní ovládaný pákou. Dá se s nimi střihat plech, profilový a tyčový materiál. Tloušťka materiálu bývá kolem 3 mm. Po provedeném střihu se musí vždy zajistit páka v horní poloze zajišťovacím čepem.

Tabulové nůžky – spodní nůž je nehybný, horní ovládaný pákou, která má na konci pro snadnější ovládání protizávaží. U těchto nůžek je možno nastavit doraz a je zde přidržovač plechu. Plech se pokládá na stůl, na němž jsou představitelná pravítka. Délka střihu na těchto nůžkách je 1000 mm. Tloušťka plechu může být až 2 mm.

Okružní a křivkové nůžky – tyto nůžky mají dva kotoučové nože, jejichž malá styková plocha dovoluje snadné střihání kotoučů a křivek z plechových tabulí.