Navíjedla

Navíjedla

Navíjedla rozdělujeme podle pohonu:

  • ruční,

  • motorová.

Břemena se zdvihají ocelovým lanem, které je navíjeno na buben. Navíjedla umožňují zdvih až několik desítek metrů. V menších provozech se pro zdvihání břemen používají ruční vrátky o nosnosti 0,5 – 5t.

Hřídele jsou uchyceny do postranic v trubkových ložiskách. Na spodní hřídeli je upevněn buben, na který se navíjí lano. Otáčivý pohyb od kliky se ozubenými koly přenáší na buben. Při zdvihání je v činnosti západkové ústrojí a pásová brzda zabraňující samovolnému klesání břemene. Pro spouštění je nutné tuto brzdu a západku uvolnit. Modernější navíjedla (vrátky) mají místo kliky elektromotor. Navíjedla se používají ve stavebnictví, ve skladech, při montážích, opravách atd.

Obr. 1: Ruční vrátek - navíjedlo

Zdroje
  • Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Leinveber, Jan., Vávra, Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Praha: Scientia, spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, 1996. 578 s. ISBN 80-7183-008-9.
  • Mičkal, Karel. Strojnictví - Části strojů pro učební a studijní obory SOU a SOŠ. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1995. 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

Obrázky:

  • Obr. 1: Ruční vrátek - navíjedlo. Doleček, Josef., Holoubek, Zdeněk. Strojnictví II pro SOU. 3. vydání. Praha: SNTL – NAKLADATELSTVÍ TECHNICKÉ LITERATURY, 1989. 165 s. ISBN 80-03-00036-X.
  • Obr. 2: Obr. 2: Elektrický lanový naviják Xwinch EW 12000lb 5,​4t 12V, www.nakupka.cz, [online], © 2000 [cit. 2015-07-21], Dostupné z: https://www.nakupka.cz/vyrobek/elektricky-lanovy-navijak-xwinch-ew-12000lb-5-4t-12v/
Kontrolní otázka

1. Popište funkci navíjedla.

2. Jak se rozdělují navíjedla podle pohonu?

Obrázek

Obr. 2: Elektrický lanový naviják Xwinch EW 12000lb 5,​4t 12V