Dopravní zařízení

Anotace oblasti

Doprava a manipulace s materiálem, výrobky, polotovary, zbožím atd., je nejen významnou složkou výrobních, technologických a opravárenských procesů, ale i celé společnosti a života každého z nás. Zavádění moderních technologií výroby, automatizace, mechanizace atd. sebou přináší zvýšené nároky na konstrukci, výrobu a použití dopravních strojů a zařízení. Bez dopravních strojů, které osvobozují od zdlouhavé a namáhavé práce, zvyšují bezpečnost a produktivitu práce, se dnes již moderní průmysl a společnost neobejde.  

Účelem je předat žákům základní vědomosti o dopravních strojích a zařízeních, nutné k pochopení podstaty funkce všech dopravních strojů a zařízení.

Obr. 1: Věžové jeřáby Liebherr

Zdroje

Obrázky

Komentář

Vhodné i pro žáky ZŠ

Obrázek

Obr. 2: Výtah

Obrázek

Obr. 3: Nákladní auta