Pásové pily

Pásové pily

Pásová pila je stroj, který rozděluje dřevěný materiál nekonečným pilovým pásem. Pilový pás se pohybuje jedním směrem rovnoměrnou rychlostí.

Materiál se vede do řezu:

 • ručně
 • posuvným zařízením

Pásové pily se rozdělují:

 • kmenové
 • rozmítací
 • truhlářské
 • ruční      

Podle směru a pohybu pilového listu dělíme:

 • vodorovné - horizontální
 • svislé – vertikální

1. Kmenové pásové pily

Kmenová pásová pila je používaná  pro individuální pořez kulatiny. Po každém řezu je obsluhou provedena kontrola jakosti výřezu a s ohledem na jakost se volí tloušťka sortimentu. Obecně lze říci, čím větší tloušťka, tím větší cena sortimentu.

Obr. 1: Kmenová pásová pila

Způsob pořezu kmenovou pásovou pilou můžeme vidět na videu č. 1.

Většina kmenových pásových pil je složena z:

 • pojezdové sekce, která je osazena masivními, výškově stavitelnými ložnými plochami kmene a nastavitelnými výklopnými úhelníky
 • mostu ramene pilového pásu, který se pohybuje po pojezdové  sekci

Na mostu se nachází:

 • hnací kolo pilového pásu
 • napínacího kola

Na kolech po obvodu jsou ploché řemeny z gumotextilu, který tvoří styčnou plochu mezi kolem a pilovým pásem.

Obr. 2: Kmenová pásová pila - schéma 

 

2. Rozmítací

Rozmítací pásová pila je používaná k dělení prizmy na jednotlivá prkna individuálním pořezem, k dělení fošen a hranolů. Taktéž se používá k dělení slepených bloků při výrobě laťovek. Pokud dochází k ořezání obliny u řeziva nazýváme tento technologický proces omítání (u dřeva), které nesmíme zamětit se zednickým omítání (stěny).

Svou konstrukcí odpovídají kmenovým pásovým pilám. Většinou jsou sdružené dvě pily vedle sebe.

Obr. 3: Rozmítací pásová pila

Obr. 4: Rozmítací pásová pila - schéma

Způsob řezání rozmítací pásové pily můžete zhlédnout na videu č. 2.

3. Truhlářská pásová pila

Truhlářská pásová pila se používá na podélné a příčné řezání dřevěných materiálů.

Obr. 5: Truhlářská pásová pila

 

Pila se skládá se ze:

 • stojanu
 • sklonitelného stolu
 • horní a spodní pásovnice
 • hřídele chráněné krytem
 • elektromotoru

 

Obr. 6: Truhlářská pásová pila - schéma

 

Způsob řezání na truhlářské pásové pile můžeme vidět na videu č. 3.

Horní pásovnice je uložena na suportu ovládaném kolečkem, kterým se výškově přestavuje a současně napíná pilový pás. Horní pásovnice je sklonitelná pomocí speciálního zařízení a umožňuje seřídit pilový pás tak, aby se jeho zuby nedotýkaly pružného obložení pásovnice a neznehodnocoval se jejich rozvod.

Spodní pásovnice je uložena na hřídeli spolu s řemenicí pro přenos hnací síly od elektromotoru. Pilový pás se nad obráběným dílcem vede ve vodítku, které je výškově a do stran přestavitelné. Pilový pás je chráněn kryty.

4. Ruční pásová pila

Používá  se při tvarovém opracování viditelných částí krovů, tvarovém profilování vaznic a krokví a je zejména  vhodná při zhotovení spojů – čepy, rozpory, osedlání, přeplátování aj.

Při řezání je materiál pevně upnut a do řezu se vede ručně. Pro řezání se používá úzký pás z důvodu řezání oblouků malých průměrů.

Obr. 7: Ruční pásová pila

 

Řezání ruční pásovou pilou můžete zhlédnout na videu č. 4.

5. Požadavky na pásové pily

Základní riziko představuje pracovní prostor pilového pásu. Na pilách, kde převládá ruční posuv materiálu k pilovému pásu, dochází k úrazům říznutím pohybujícím se pilovým pásem. Další úrazy připadají na zasažení obsluhy uvolněným pilovým pásem při jeho přetržení.

Z hlediska možného styku obsluhy s pilovým pásem je nutno:

 • zabezpečit vratnou větev pilového pásu uzavřeným krytem
 • zabezpečit řeznou větev pilového pásu nad jeho vodítkem krytem tak, aby jej bylo možné nastavit společně při přestavování vodítka pilového pásu
 • zabezpečit krytem řeznou větev pod stolem pily
 • zabezpečit pásovnice (spodní i horní) ochranným krytem tak, aby kryty obě pásovnice co nejvíce uzavíraly, a aby bylo znemožněno jejich samovolné otevření

Obr. 8: Truhlářská pásová pila - detail voditek

Obr. 9: Truhlařská pásova pila - detail krytu

 

Obr. 10: Truhlářská pásová pila - detail pásnic

 

6. Zvláštní pomocná ochranná zařízení 

Při obrábění materiálů různých velikostí a tvarů je nutno používat k bezpečnému vedení zvláštní pomocná ochranná zařízení, jako jsou:

 • rozšířený pracovní stůl
 • vedení při řezání materiálu na výšku
 • zařízení pro řezání kruhových řezů

 

7. Pilový pás

Pilový pás je definován jako mnohobřitý řezný nástroj určený pro strojní řezání dřeva.

Podle ČSN 225302 – rozeznáváme pilové pásy na dřevo:

 • pilové pásy s trojúhelníkovým ozubením nesouměrným, určené pro přímočaré nebo zakřivené řezání dřeva
 • kmenové pilové pásy s trojúhelníkovým nebo vlčím ozubením

 Pilový pás má:

 • vyhovovat příslušným normám
 • být bezchybně spojený
 • být rovný (bez vlnění a trhlin)
 • mít zuby správně rozvedené a naostřené
 • být nasazený na pásovnicích tak, aby se při vedení na vodítkách nevychyloval
 • být napnutý tak, aby se při posuvu materiálu bočně nevychylovat
 • být při řezání smolného dřeva čištěn od nanesené pryskyřice

 

Obr. 11: Truhlářská pásová pila - detail zubu

              

8. Obsluha pásových pil

Kromě všeobecných zásad je obsluha pásových pil dále povinna:

 • před spuštěním pily zkontrolovat vůli ve vodítkách pilového pásu a jejich nastavení, napnutí pilového pásu, jeho stav a chod
 • před spuštěním zkontrolovat stav špalíku ve stole pily. Vůle mezi povrchem vložky a pilovým pásem nesmí být větší než 3 mm
 • válcový materiál řezat pouze ve vhodném přípravku, aby bylo zamezeno pootočení obrobku
 • při ručním posuvu kratších obrobků držet prsty sevřené na konci obrobku. Nikdy nenechat palec na konci obrobku proti pilovému pásu
 • pájení pilových pásů smí provádět pouze zaškolený pracovník
 • při delším odstavení stroje uvolnit pilový pás
 • při zavěšování pilových pásů dávat spoj vždy tak, aby nebyl namáhán na ohyb
Zdroje
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Realizační tým středních odborných škol Olomouckého kraje zapojených do projektu Profesmodul: Studijní text Strojní obrábění dřeva_SB, vydání 1., Olomouc, EPAVA Olomouc, 2012. CZ1.07/3.2.05/01.0006.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Realizační tým středních odborných škol Olomouckého kraje zapojených do projektu Profesmodul: Studijní text Obsluha dřevoobráběcích strojů_SB, vydání 1., Olomouc, EPAVA Olomouc, 2012. CZ1.07/3.2.05/01.0006.
 • PESCHEL, Peter. Dřevařská příručka: tabulky: technické údaje. Praha: Sobotáles, 2002. ISBN 80-859-2084-0.
 • FELDER-GROUP TV: HAMMER - Pásová pila (CZE) - Part 1 - Felder Group. In: YouTube   [online]31.1.2010 [cit. 2014-04-28]. Dostupný na WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=tY03t4Sglvw>.
 • Hrabalradek: Kmenová pásová pila KPP 880HD LIGNOTECH spol. s r.o. In: YouTube   [online]9.2.2012 [cit. 2014-04-28]. Dostupný na WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=YKS0zEdh6U0>
 • Lukáš Mazg: pila (säge). In: YouTube   [online]31.5.2013 [cit. 2014-04-28]. Dostupný na WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=oQFlnHtiPGM >.
 • Vigalru: Автоматизированная линия Talsu Tehnika. In: YouTube   [online].8.12.2010 [cit. 2014-04-28]. Dostupný na WWW: <http://www.youtube.com/watch?v=n6F9U1iqqhs>.

Obrázky:

 • Obr. 1: Kmenová pásová pila, archiv autora
 • Obr. 2: Kmenová pásová pila - schéma, archiv autora
 • Obr. 3: Rozmítací pásová pila, archiv autora
 • Obr .4: Rozmítací pásová pila - schéma, archiv autora
 • Obr. 5: Truhlářská pásová pila, archiv autora
 • Obr. 6: Truhlářská pásová pila - schéma, archiv autora
 • Obr. 7: Ruční pásová pila, archiv autora
 • Obr. 8: Truhlářská pásová pila - detail voditek, archiv autora
 • Obr. 9: Truhlařská pásova pila - detail krytu, archiv autora
 • Obr. 10: Truhlářská pásová pila - detail pásnic, archiv autora
 • Obr. 11: Truhlářská pásová pila - detail zubu, archiv autora

 

 

Odkaz

Video 1: kmenová pásová pila

http://www.youtube.com/watch?v=YKS0zEdh6U0

 

Odkaz

Video 2: rozmítací pásová pila:

http://www.youtube.com/watch?v=n6F9U1iqqhs

Odkaz

Video 3: stolní truhlářská pásová pila

http://www.youtube.com/watch?v=tY03t4Sglvw

Odkaz

Video 4: ruční  pásová pila

http://www.youtube.com/watch?v=oQFlnHtiPGM 

 

Kontrolní otázka

Kontrolní otázky:

1. Jaké znáte pásové pily?

2. Jednu pásovou pilu si vyberte a popište ji.

3. Co se dá vyrobit na truhlářské pásové pile?