Nářadí, stroje a nástroje pro obrábění dřeva

Nářadí, stroje a nástroje pro obrábění dřeva

Dřevěné materiály používané v tesařské výrobě vstupují do výroby v různých stupních opracování a rozměrech. Účelem strojního obrábění dřeva a jiných materiálů je tedy rozměrové, tvarové, konstrukční a kvalitativní opracování materiálů podle zadaných podmínek.

Rozdělení dřevoobráběcích strojů

Do podskupiny dřevodělicích a dřevořezných strojů patří velká část strojů a zařízení na třískové obrábění, které se běžně nazývají dřevoobráběcí stroje.

Dřevoobráběcí stroje jsou určeny k provádění změn tvarů, rozměrů a jakosti povrchu dřeva řezným nástrojem.

Jsou to: pily, frézky a hoblovky, vrtačky a dlabačky, sdružené stroje.

obrazek

Obr. 1: Kombinovaný pětioperační stroj

 

Zdroje
  • KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Technologie pro 1. ročník SOU oboru zpracování dřeva. 1 vydání. Sobotáles 2000. 164 s. ISBN 80-85920-74-3.
  • KUBĚNA, Ludvik. Tesařská technologie pro 2. ročník SOU. 1. vydání Sobotáles 1995. 113 s. ISBN 80-85920-05-0.
  • PANÁČKOVÁ, Maria a Pavol PANÁČEK. Technologie obrábění dřeva 1 pro SOU. 2 vydání. Sobotáles 1998.133 s. ISBN 80-85920-48-4.

Obrázky