Rozvaděče

Rozvaděče

Klasické použití je orientováno na centrální rozvaděče. Uplatňují se u zdrojů tepla s většími výkony, u otopných soustav s více okruhy a různými spotřebiči tepla.

Základní prvky:

 • Rozdělovač - napojení více topných okruhů na straně topné vody.

 • Sběrač - napojení více topných okruhů na straně vratné vody.

obrazek

Obr. 1: Zapojení rozvaděče v otopné soustavě

K - kotel, Č - čerpadlo, EN - expanzní nádoba, PV - pojistný ventil, R - rozvaděč, 1 - směšovač, 2 - rozdělovač, 3 - sběrač

Konstrukční řešení rozvaděče

 • kompaktní - počet vývodů již z výroby, integrovaná regulace,

Obr. 2: Kompaktní rozvaděč

 • segmentové - sestavení ze segmentů - segmenty mají 1,2,3 vývody a sestavujeme těleso,

obrazek

Obr. 3: Segmentový rozvaděč

 

Bytový, patrový rozvaděč

 • Výhody:

  • méně potrubí stoupaček,

  • prvky pro regulaci, měření a ovládání v jednom místě,

  • prefabrikace,

  • estetika  skříň,

  • levé, pravé, středové.

 • Použití:

obrazek

Obr. 4: Patrový rozvaděč

1 - centrální stoupací potrubí, 2 - bytový rozvaděč, 3 - jednotrubková soustava, 4 - dvoutrubková soustava s rozvodem v podlaze, 5- dvoutrubková soustava s rozvodem vedeným po stěně v liště, 6 - otopné těleso

Zdroje
 • TAJBR, Stanislav. Vytápění: pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. 2. upravené vyd. Praha: Sobotáles, 2003, 434 s. ISBN 80-859-2096-4.

Obrázky:

Prezentace:

Kontrolní otázka

Vyjmenuj základní prvky rozvaděče.

Jaké druhy rozvaděčů znáš?

Jaké jsou výhody patrových rozvaděčů?

 

 
Video
This div will be replaced by the JW Player.

montáž rozdělovače 9´- vhodné i pro žáky ZŠ