Postup prací na stavbě

Postup prací na stavbě

Výstavby se účastní mnoho osob, firem a úřadů. Mezi tyto účastníky výstavby patří úřady, investor, stavebník, uživatel stavby, projektant a dodavatel (zhotovitel) stavby.

Úřady

Povolují stavbu a stanovují podmínky pro udělení povolení stavby.

Obr. 1: Stavební úřad

Investor

Platí stavbu a rozhoduje o využití peněz, které má k dispozici.

Stavebník

Má záměr stavbu realizovat, hospodaří s penězi od investora. U mnoha staveb platí investor = stavebník.

Uživatel stavby

Dokončenou stavbu bude užívat a provozovat.

Projektant

Zpracovává projektové dokumentace stavby, na základě kterých je stavba úřady povolena a následně realizována.

obrazek

Obr. 2: Projektová dokumentace stavby

Dodavatel (zhotovitel) stavby

Realizuje (staví) stavbu pro stavebníka. Hlavní dodavatel stavby může mít své poddodavatele, kterým se říká subdodavatelé.

Výstavbu samotnou provádí dodavatel stavby ve spolupráci s projektantem a stavebníkem, kteří v průběhu stavby upřesňují požadavky.

Výstavbu lze zahájit až po vydání stavebního povolení!

Obr. 3: Stavba povolena

Stavba se provádí vždy postupně a logicky v návaznosti na jednotlivé části budov.

Nejdříve se provedou zemní výkopové práce, následuje výstavba konstrukcí hlavní stavební výroby (HSV) = hrubá stavba (základy, zdi, sloupy, stropy, …), dále se provedou konstrukce doplňkové (příčky, podlahy, okna, střešní plášť, …) a následují povrchové úpravy, stavební práce dokončovací a konstrukce a práce technického zařízení budov (rozvody vody, kanalizace, vytápění, …).

obrazek

Obr. 4: Hrubá stavba domu

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. Stavební úřad [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/138318-chotikov-se-boji-ze-o-spalovne-rozhoduji-podjati-urednici/.
  • Obr. 2: Archiv autora. Projektová dokumentace stavby.
  • Obr. 3: Autor neznámý. Stavba povolena [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/stavebni-rizeni-serial-5088.html.
  • Obr. 4: Autor neznámý. Hrubá stavba domu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.ceskestavby.cz/jak-se-stavi-dum/stavebni-rizeni-serial-5088.html.
  • Obr. 5: Autor neznámý. Projektová dokumentace [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.prazskereality.cz/realitni-radce-a-novinky-bydleni-praha/novinky/co-obnasi-kolaudace-369.html.
Kontrolní otázka
  1. Který úřad vydává stavební povolení?
  2. Kdo je investor?
  3. Co zařizuje projektant stavby?
  4. Kdo je dodavatel stavby?
  5. Uveď postup provádění stavby.

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste popsat postup výstavby rodinného domu. 

Obrázek

Obr. 5: Projektová dokumentace