Působení vody na stavbu

Působení vody na stavbu

Voda je pro stavební konstrukci destruktivní. Při dlouhodobém působení dokáže jakoukoli stavbu zničit.

obrazek obrazek

Obr. 1: Opadaná omítka z důvodu vzlínající vlhkosti od základů

Obr. 2: Zatékání do objektu z důvodu špatné izolace střechy

 

Existují různé typy vod, před kterými je třeba stavební konstrukci chránit.

Právě podle typu vody působící na stavební konstrukci navrhujeme vhodnou hydroizolaci a potřebný počet vrstev hydroizolace.

Typy vod

Zemní vlhkost

Jedná se o vodu, která nevytváří spojitou hladinu. Může se vyskytovat v podobě vody gravitační, která volně stéká z povrchu území. Dále v podobě vody kapilární, která vzlíná v půdě. A nakonec v podobě vody adhezní, která je navázaná na zrna zeminy.

Podzemní voda

Voda, která vytváří spojitou hladinu, na konstrukci působí hydrostatickým tlakem o různé velikosti. Podzemní voda může být navíc agresivní, ta napadá stavební konstrukci a postupně ji poškozuje.

Odstřikující voda

Voda, která odstřikuje z terénu, zejména na dolní část obvodového pláště v místě soklu.

Atmosférická voda

Voda v podobě např. deště, sněhu či vlhkosti v ovzduší, která působí na střešní a obvodový plášť.

Provozní voda

Jedná se o vodu od mokrého provozu v objektu (např. koupelny, kuchyně), která smáčí stěny nebo podlahy uvnitř objektu a na konstrukce nepůsobí tlakem. Dále jde o vodu tlakovou, která je napuštěna v bazénech, jímkách, nádržích.

obrazek

Obr. 3: Působení vody na stavbu

Zdroje
  • SOBOTKA, Luboš a Zdeněk TOBOLKA. Stavební izolace. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 18. publikace ČKAIT, 1997, 98 s.

Obrázky:

Kontrolní otázka
  1. Může chybějící hydroizolace zničit stavbu? Uveď příklad.
  2. Podle čeho navrhujeme pro konstrukci vhodnou hydroizolaci?
  3. Vyjmenuj typy vod působících na stavbu.
  4. Charakterizuj podzemní vodu.
  5. Charakterizuj zemní vlhkost.

Vhodné pro žáky ZŠ

Popřemýšlejte, zda jste už někdy viděli stavbu zničenou vodou. 

Obrázek

Obr. 4: Voda