Izolace proti radonu

Izolace proti radonu

Radon je radioaktivní, bezbarvý a nezapáchající plyn, který se vyskytuje v zemském podloží. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí onemocnění rakovinou plic.

izolace proti radonu

Obr. 1: Co způsobuje radon v domě?

 

Koncentrace radonu v půdě a propustnost půdy je možné určit na základě měření radonu na pozemku. Základové půdy se v závislosti na koncentraci radonu v půdním vzduchu a propustnosti půdy zatřiďují do tří kategorií radonového rizika - nízké, střední a vysoké radonové riziko.
 
Kategorie radonového rizika vyjadřují míru rizika pronikání radonu z podloží do stavby.
 
Proti pronikání radonu z půdy musí být chráněny všechny stavby, které mají být postaveny na podloží se středním nebo vysokým radonovým rizikem a zároveň jsou v nich prostory určené k pobytu lidí. Splnění této podmínky kontroluje stavební úřad v rámci povolování stavby.
 
Obr. 2: Izolace spodní stavby
 

Základním prostředkem proti pronikání radonu z podloží do stavebních objektů je izolace proti radonu, která představuje mechanickou bariéru.

fatrafol_typ 1(aquaplast 805)7052_W

Obr. 3: Izolace proti radonu

 

Hydroizolace při splnění požadovaných podmínek ve většině případů staveb plní také funkci izolace proti radonu.

Obr. 4: Izolace proti radonu a zároveň hydroizolace domu 

Zdroje
 • SOBOTKA, Luboš a Zdeněk TOBOLKA. Stavební izolace. Praha: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, 18. publikace ČKAIT, 1997, 98 s.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Co způsobuje radon v domě? [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.hydroizolace-elektroosmoza.cz/nebezpecny-radioaktivni-radon.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Izolace spodní stavby [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www:https: //www.suro.cz/cz/publikace/radonova-problematika/knihaizol.pdf.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Izolace proti radonu [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.fatrafol.cz/cz/izolacni-folie/zemni-hydroizolacni-system-folie/.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Izolace proti radonu a zároveň hydroizolace domu  [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.zaruba.izolacevysocina.cz/izolace-proti-radonu.htm.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Radiační symbol [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupný na www: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/radon.html.
Kontrolní otázka
 1. Co je radon?
 2. Jakým způsobem se stanovuje koncentrace radonu v půdě?
 3. Uveď kategorie radonového rizika.
 4. Které stavby musejí být chráněny proti pronikání radonu z půdy?
 5. Jakým způsobem chráníme stavbu proti pronikání radonu?

Vhodné pro žáky ZŠ

Zkuste na internetu najít, co je RADON. Vyhledané informace zopakujte vlastními slovy.

Obrázek

Obr. 5: Radiační symbol