Příčky montované

Příčky montované

Výhoda: Zrychlení pracovního postupu na stavbě, protože největší podíl pracnosti je přesunut do výroben.

Z plošných panelů

 • Používají se pro výstavbu panelových domů.

 • Panely se vyrábějí v panelárnách z normálních nebo z lehkých betonů vyztužených svařovanou sítí z oceli.

 • Příčky se provádějí buď plné, nebo se zabudovanými zárubněmi, uvnitř opatřeny elektroinstalací a upraveným povrchem.

 • Osazují se jeřábem.

 • Panel se kotví přivařením ocelových příložek, spojujících závěsná oka příčky, nebo svařením kotevní výztuže s oky či s výztuží nosných panelů.

Sádrokartonové příčky

Jsou budovány stavebním procesem suché výstavby v budovách nové výstavby, při rekonstrukcích a modernizacích.

Účel:

 • rozdělení prostoru na účelové místnosti,

 • výstavba stěn oddělujících požární úseky,

 • vytvoření instalačních stěn v určených místech,

 • umožnění flexibility prostoru.

Při výstavbě je nutné dodržet technologický postup montáže.

 

obrazek

Obr. 1: Přišroubování desek

Příčky ze skleněných tvarovek

Příčky ze skleněných tvarovek se používají v občanské a průmyslové výstavbě pro nepřímé osvětlení prostorů (např. chodby středového traktu). U těchto příček musíme věnovat zvýšenou pozornost deformacím (možnost popraskání tvarovek), proto příčku provádíme až po ukončení sedání objektu.

Sklobetonové příčky se zhotovují ze skleněných tvárnic (dutých pro vnější stěny nebo plných pro vnitřní stěny), které se kladou do železobetonového rámu ukotveného do drážky ve zdivu. Zdivo skleněných tvárnic se provádí na střih, z důvodu vkládání vodorovné a svislé ocelové výztuže.

Spáry mezi skleněnými cihlami volíme od 2 do 10 mm, maximální spára je 30 mm. Pro přesnost je možné použít distanční křížky.

Při tvorbě je nutné dodržet technologický postup a konstrukční zásady.

Pro ruční zdění sklobetonových tvárnic je vhodná rychle tuhnoucí malta. Nové technologie výroby skleněných tvarovek nám umožňují suchou montáž těchto konstrukcí pomocí lepících pásek a těsnění, od zastaralého systému zdění na cementovou maltu nebo beton.

 

obrazek

Obr. 2: Ukázka skleněné tvarovky

Obr. 3: Úprava sklobetonové příčky

1 – spára s výztuží, 2 – skleněná tvarovka, 3 – vodorovná výztuž, 4 – betonový rám, 5 – omítka, 6 – lepenka

 

obrazek

Obr. 4: Sklobetonová stěna

Zdroje
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL a František KODL. Stavební technologie I: pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník. Vyd. 5., upr., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 1997, 134 s. ISBN 80-859-2034-4.
 • TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Přišroubování desek [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.trimot.cz/sadrokarton-profily-tmely/.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Ukázka skleněné tvarovky [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.bagno.cz/Luxfery/Luxfery-Design/.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Úprava sklobetonové příčky TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Sklobetonová stěna TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
 • Obr. 5: Autor neznámý. Příčka ze skleněných tvarovek [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://superzenska.cz/3d-luxfery-ozivte-interier-o-sklenene-tvarnice-jde-to-snadno/.
 • ​Obr. 6: Autor neznámý. Sádrokartonová příčka [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: https://www.dek.cz/podpora/pricky.
 • Obr. 7: Autor neznámý. Použití distančních křížků [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://www.ceskeluxfery.cz/menu04.php?sel=4&mn=4.
Obrázek

Obr. 5: Příčka ze skleněných tvarovek

Procvič si

Kontrolní otázky k učivu

 1. Jaká je výhoda montovaných příček?
 2. Jmenujte druhy montovaných příček.
 3. K čemu se hodí sádrokartonové příčky?
 4. Kde se nejvíce využije skleněných příček?
 5. Čím zajistíme přesnost spár mezi skleněnými cihlami?

Určeno žákům ZŠ

Z jakého materiálu postavíte příčku, aby byla průhledná?

Obrázek

​Obr. 6: Sádrokartonová příčka