Rozdělení komínů

Rozdělení komínů

Rozdělení komínů

Podle velikosti:

 • úzké – do 400 cm2 (pro tuhá paliva),

 • střední – od 400 cm2 do 2025 cm2,

 • průlezné – větší než 2025 cm2 .

Podle tvaru průduchu:

 • kruhové,

 • čtvercové,

 • obdélníkové.

          

Obr. 1: Kruhový průřez

Obr. 2: Čtvercový průřez

Obr. 3: Obdélníkový průřez

 

Podle konstrukčního uspořádání:

 • jednovrstvé komíny – komínový plášť tvoří přímo komínový průduch, např. u zděných komínů,

 • vícevrstvé komíny – komínová vložka je tepelně a dilatačně oddělena od pláště komínu.

Podle počtu průduchů:

 • jednotlivé,

 • sdružené.

Podle uhýbání komínových průduchů:

 • přímé – komínové průduchy probíhají v celé stavební výšce svisle (mají lepší tah, lépe se vymetají),

 • uhýbané – uhýbají se na jednu stranu od svislice.

Podle uspořádání průduchů:

 • průběžné – všechny průduchy jsou založeny v nejnižším podlaží,

 • podlažní – průduchy jsou založeny v jednotlivých podlažích,

 • přepažené se společným sběračem – sběrač je založen v nejnižším poschodí a od něho odbočují průduchy.

 

obrazek

Obr. 4: Druhy komínových průduchů

Podle druhu používaných paliv:

 • průduchy pro odvádění spalin z tuhých paliv,

 • průduchy pro odvádění spalin z kapalných paliv,

 • průduchy pro odvádění spalin z plynných paliv.

Z hlediska polohy ke svislým nosným konstrukcím:

 • vestavěné komíny – jsou součástí nosné nebo nenosné konstrukce,

 • komíny přistavované,

 • komíny samostatně stojící.

 

                                      

Obr. 5: Vestavěný komín

Obr. 6: Přistavěný komín

Obr. 7: Samostatně stojící komín

Podle technologie provádění:

 • tradiční zděné – z cihel nebo tvárnic,
 • monolitické betonové komíny – průmyslové objekty,
 • montované z kvádrů,
 • stavebnicové komíny – např. SCHIEDEL.​
Zdroje
 • TIBITANZL, Otomar, František KODL a František KODL. Stavební technologie I: pro 1. ročník SOU učebního oboru zedník. Vyd. 5., upr., v Sobotáles vyd. 2. Praha: Sobotáles, 1997, 134 s. ISBN 80-859-2034-4.
 • TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Kruhový průřez [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.pe.cz/o-spolecnosti/historicky-vyvoj.htm.%20[online].
 • Obr. 2: Autor neznámý. Čtvercový průřez [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://svejky.webz.cz/svejky_soubory/stavba2004.htm.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Obdélníkový průřez [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/200291-kominy-zazivaji-renesanci.html.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Druhy komínových průduchů TIBITANZL, Otomar, Karel PETRÁK a František KODL. Stavební technologie II pro 2. ročník středních odborných učilišť, učební obor zedník. 3., upravené vyd. Praha: Sobotáles, 1993, 167 s. ISBN 80-901-5705-X.
 • Obr. 5: Autor neznámý. ​Vestavěný komín [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.naseinfo.cz/stavby-a-stavebnictvi/horni-stavba/komin/jak-na-projekt-kominu.
 • Obr. 6: Autor neznámý. Přistavěný komín [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.kominyvorel.cz/krby-kominy-fotogalerie.php.
 • Obr. 7: Autor neznámý. Samostatně stojící komín [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://zilina-gallery.sk/picture.php?/10044/category/962.
 • Obr. 8: Autor neznámý. Komponenty pro komín [online]. [cit. 2015-01-21]. Dostupné z www: http://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/146258-vhodne-kominy-pro-kachlova-kamna-i-krby.html.
 • Obr. 9: Autor neznámý. Komínový plášť [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z www: http://sdeleni.idnes.cz/jaky-komin-je-ten-spravny-vybirame-kominovy-system-fhk-/rea-sdeleni.aspx?c=A100901_152220_rea-sdeleni_ahr.
Procvič si

Kontrolní otázky k učivu

 1. Jakým způsobem se mohou rozdělit komíny podle velikosti?
 2. Vyjmenujte způsoby, podle kterých se mohou dělit komíny.
 3. Jaký je rozdíl mezi přímým a uhýbaným průduchem?
 4. Rozdělte komíny podle způsobu technologie provádění.

Určeno žákům ZŠ

Jaký půdorys má komín kruhového průřezu?

 

Obrázek

Obr. 8: Komponenty pro komín