Druhy převislých konstrukcí

Druhy převislých konstrukcí

Mezi převislé konstrukce patří:

 

Balkony

Balkón je vyložená nebo zavěšená konstrukce před konstrukcí svislou.

Obr. 1: Balkon

Obr. 2: Balkony

 Účelem balkonů je :

 • plnit funkci odpočinkovou rekreační, pobyt na čerstvém vzduchu
 • reprezentační architektonickou
 • hospodářská funkce využitelnost k jiné činnosti

Konstrukce balkónů rozdělujeme na:

 • monolitické železobetonové
 • železobetonové prefabrikované
 • ocelové zavěšené balkóny

Obr. 3: Zavěšené balkony

  Lodžie

Lodžie jsou otevřené prostory, které mají po stranách nosné stěny a podlahovou stropní desku uloženou na boční nosné stěny.

Lodžie může být:

 • zapuštěná
 • polozapuštěná
 • předsazená

Obr. 4: Lodžie zapuštěná

Obr. 5: Lodžie polozapuštěná

Obr. 6: Lodžie předsazená

Konstrukce lodžií může být samonosná nebo vetknutá do stěny domu. Provádí se ze železobetonových prefabrikovaných dílců nebo z ocelové konstrukce jako samonosné nebo vetknuté. Výhodou je tuhost konstrukce a rychlá montáž provedení.

 Arkýře

Arkýř vytváří uzavřený prostor, předsazený před průčelí budovy a přitom je spojený s přilehlou místností v jeden prostor. Je součástí místnosti.

Konstrukční zásadou je, že arkýř tvoří v každém podlaží samostatně vynášenou konstrukci, která není zatížená horním arkýřem a současně nezatěžuje arkýř spodní.

 

Obr. 7: Arkýř rohový a přímý

 

Obr. 8: Arkýř - Kyjov

Obr. 9: Arkýř trojboký

Obr. 10: Arkýř zalomení zdiva

Nosná konstrukce arkýře může být:

 • železobetonová
 • ocelová
 • skeletový systém s příčnými rámy, jejichž konzoly vynášejí nejen podlahu a strop , ale i jeho stěny

Markýzy

Markýzy jsou krákorcově vyložené desky nad vstupy do objektů, které částečně chrání jak osoby, tak vstupní dveře před působením povětrnostních vlivů.

Pokud je markýza vyložená více jak 900 mm, musí se zajistit odvádění dešťové vody samostatným žlábkem a odpadním potrubím.

Markýzy tvoří také významný estetický prvek u domu.

Markýzy mohou být konstrukčně řešeny jako:

 • Pevné – pro tradiční provedení se provádí jako kopulovitý tvar.
 • Výsuvné – zde u tohoto typu markýz nutné osadit upevňovací systém, který nám umožní montáž na stěnu objektu ale také na strop. Výsuvné markýzy se dají ovládat ručně nebo elektromotorem se spínačem v lepším případě s dálkovým ovládáním
 • Sklopné markýzy – jejich předností je konstrukce z lehkých slitin a materiálů . K uchycování markýz se používá nosná konstrukce pro stínící techniku, která se kotví do stěnyi do zateplené fasády bez přerušení tepelného mostu, pomocí speciálních kotev s označením Thermax.

Obr. 11: Markýza výsuvná

Obr. 12: Nosná konstrukce Thermax

Římsy

Římsy chrání průčelí budovy před stékající srážkovou vodou a přitom současně ztvárňují architektonicky fasádu budovy.

Římsy dělíme dle umístění na:

 • hlavní nebo-li korunovou – ukončuje budovu v místě napojení střechy
 • pásovou nebo-li kordovou – člení průčelí v úrovni stropních konstrukcí jednotlivých podlaží
 • podokenní nebo-li parapetní
 • soklovou – dělí sokl od fasády stěny

Obr. 13: Druhy římsy

Obr. 14: Římsa hlavní

Obr. 15: Fasádní profily říms nadokenní

 

Obr. 16: Fasádní profily říms podokenní

Konstrukce římsy se provádí:

 • vyzdívaná
 • železobetonová prefabrikovaná
 • železobetonová monolitická
 • dřevěná

Statické zabezpečení stability římsy je zajištěno zatížením váhou nadezdívky a to s dvojnásobnou bezpečností, přičemž se do zatížení nezapočítává spalitelná část konstrukce krovu.

 

 

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Balkon. Balkon. Jistota Tábor s.r.o. [online]. © 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.jistota-tabor.cz/index.php?menu=balkony.php
 • Obr. 2: Balkony. Lodžie 113. STAVITELSTVÍ VSETÍN s.r.o. [online]. 09.01.2014 [cit. 2014-11-14]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu/frame.php?ref=L3VybD9xPWh0dHA6Ly93d3cuc3Rhdml0ZWxzdHZpdnNldGluLmN6LzMtcmVmZXJlbmNlLzE1LWJhbGtvbnktbG9kemllLmh0bWwlM0Zmb3RvaWQlM0Q
 • Obr. 3: Zavěšené balkony. Závěsné balkony. Hyper bydlení [online]. Copyright © 2003-2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://stavba.hyperbydleni.cz/rekonstrukce/709-novinka-zavesne-balkony/
 • Obr. 4: Lodžie zapuštěná. Druhy balkonů – nechte si poradit od profesionálů. Bydlení STYL.cz [online]. 2011 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu/frame.php?ref=L3VybD9xPWh0dHA6Ly93d3cuYnlkbGVuaWFzdHlsLmN6LzIwMTMvemFocmFkYS90ZXJhc2EvZHJ1aHktYmFsa29udS1uZWNodGUtc2ktcG9yYWRpd
 • Obr. 5: Lodžie polozapuštěná. Rámové:zasklívání. MILER, Pavel. Uzavírací systémy [online]. 2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.uzavreno.cz/lodzie/?page=photo&typ=ramove
 • Obr. 6: Lodžie předsazená. Balkóny, lodžie. Stavitelství VSETÍN s.r.o. [online]. 09.01.2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu/frame.php?ref=L3VybD9xPWh0dHA6Ly93d3cuc3Rhdml0ZWxzdHZpdnNldGluLmN6LzMtcmVmZXJlbmNlLzE1LWJhbGtvbnktbG9kemllLmh0bWwlM0Zmb3RvaWQlM0Q
 • Obr. 7: Arkýř rohový a přímý.Výkladový slovník. Hrad Karlštejn [online]. © 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.hradkarlstejn.cz/vykladovy-slovnik/
 • Obr. 8: Arkýř - Kyjov. File:Arkyr kyjov.jpg. WIKIMEDIA COMMONS [online]. 17 March 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arkyr_kyjov.jpg
 • Obr. 9: Arkýř trojboký. NOVA. Rýmařovské domy [online]. © 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.rdrymarov.cz/architektonicke-doplnky-nova#lightbox
 • Obr. 10: Arkýř zalomení zdiva. Jak tento systém funguje?. VSEPROVASDUM.cz [online]. copyright (c) VSEPROVASDUM.cz [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.vseprovasdum.cz/rohove
 • Obr. 11: Markýza výsuvná. Markýzy jsou střechou Vaší terasy. SUN Professionals [online]. Copyright © 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.slunce-stin.cz/cz/novinky/markyzy-jsou-strechou-vasi-terasy
 • Obr. 12: Nosná konstrukce Thermax. Ocelové kotvy. Fischer.cz [online]. © 2014 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.fischer-cz.cz/Domovska-stranka/Produkty/tabid-1766.aspx/cpage-category/pcategory-1000991376/
 • Obr. 13: Druhy římsy. File:Trebic up zavody.jpg. WIKIMEDIACOMNONS [online]. 3. 4. 2010 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trebic_up_zavody.jpg?uselang=cs
 • Obr. 14: Římsa hlavní. Přiklad římsy. GIF [online]. 2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://api.ning.com/files
 • Obr. 15: Fasádní profily říms nadokenní. Fasádní profily. DEKORA stuck [online]. copyright © 2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.fasadniprvky.cz/fasadni-profily-nadokenni-dekorace
 • Obr. 16: Fasádní profily říms podokenní. Fasádní profily. DEKORA stuck [online]. copyright © 2012 [cit. 2014-11-15]. Dostupné z: http://www.fasadniprvky.cz/fasadni-profily-nadokenni-dekorace
Zapamatuj si

Balkony jsou vyložené nebo zavěšené konstrukce před konstrukci svislou.

 

Kontrolní otázka

Co je účelem balkonů k čemu slouží ?

Kontrolní otázka

 Z jakých druhů konstrukcí mohou být balkony vyrobeny ?

Odkaz

předsazené lodžie

Určeno i pro žáky ZŠ.

Odkaz

markýza

Určeno i pro žáky ZŠ.